Jaunumi Rail Baltica
RB vilciens

Satiksmes ministrija (SM) 27. septembrī iesniedza Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūrā (CINEA) pieteikumu otrajā Militārās mobilitātes projektu pieteikumu atlases uzsaukumā finansējuma saņemšanai no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (turpmāk – EISI). Pieteikums paredzēts  Rail Baltica projekta īstenošanas atbalstam Latvijā.

Rail Baltica projekta prioritārās aktivitātes, kas pieteiktas Militārās mobilitātes projektu uzsaukumā “TEN-T pielāgošana divējādai civilajai aizsardzībai”, ietver apvienotā autoceļa un dzelzceļa tilta pār Daugavu būvdarbu pirmo kārtu un būvuzraudzību, kā arī dzelzceļa daļas projektēšanas apjoma palielinājumu un autoruzraudzību. Tāpat pieteikumā ietverts lidostas “Rīga” kravu parka dzelzceļa pievedceļu estakādes būvniecības pirmais posms, un Rail Baltica dzelzceļa līnijas Zasulauka sekcijas esošās (1520 mm) dzelzceļa infrastruktūras signalizācijas un kontroles iekārtu projektēšana.

Pieteikums sagatavots sadarbībā ar Aizsardzības ministriju un CINEA tiks izvērtēts atbilstoši uzsaukuma vadlīnijām konkursa kārtībā. Lēmums par Militārās mobilitātes projektu uzsaukumā pieteikto aktivitāšu finansējumu un to apmēru gaidāms 2023. gada sākumā.

Rail Baltica projekta militārās kapacitātes stiprināšanai jau saņemts finansējums pirmajā Militārās mobilitātes uzsaukumā. 2022. gada 8. augustā SM noslēdza līgumu ar CINEA par finansējumu “Rail Baltica” prioritārām aktivitātēm no EISI Militārās mobilitātes finansējuma 2021. – 2027. finanšu plānošanas periodā, piesaistot nepilnu 5 miljonu eiro EISI finansējumu.

Papildus Satiksmes ministrija sadarbībā ar Aizsardzības ministriju ir atbalstījusi arī Rīgas brīvostas pārvaldes, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes, VAS “Latvijas Gaisa satiksme” un VAS Starptautiskā lidosta “Rīga” divējādā pielietojuma projektu pieteikumus iesniegšanai Militārās mobilitātes projektu pieteikumu atlases uzsaukumā.

Papildu informācija:

Militārās mobilitātes finansējums ir jauns atbalsta veids dalībvalstīm, lai attīstītu transporta infrastruktūru, kas vienlaikus kalpotu gan civilām, gan militārām vajadzībām. Laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam EISI Transporta budžets noteikts 25,81 miljardu eiro apmērā, tajā skaitā 1,69 miljardi eiro atvēlēti Militārās mobilitātes finansējumam, kas tiks sadalīti vairākos uzsaukumos. Militārās mobilitātes finansējuma uzraudzību veic Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra.

Iveta KAMARŪTE

Sabiedrisko attiecību speciāliste
iveta.kamarute [at] sam.gov.lv