Sab_transp

Satiksmes ministrijas (SM) veiktā aptauja par iedzīvotāju motivāciju vairāk izmantot sabiedrisko transportu parāda, ka visvairāk motivētu transporta pieejamība –  lai vienuviet būtu dažāda veida sabiedriskais transports un savu privāto transportlīdzekli varētu bez maksas atstāt stāvvietā. Arī sarunu festivāla LAMPA apmeklētāji pieejamību atzīst par galveno aspektu, lai biežāk brauktu ar sabiedrisko transportu. Savukārt rūpes par vidi ir motivācija tikai nelielai daļai aptaujāto iedzīvotāju, visvairāk zaļi domā gados jauni cilvēki.

“Mēs balsojam par ērtībām – iespēju ērti pārsēsties no sava auto uz sabiedrisko transportu, piemērotiem maršrutiem un komfortablu pārvietošanos. Tieši tāds ir mērķis sabiedriskā transporta jomā īstenotajām pārmaiņām, tostarp Atveseļošanas fonda (AF) ietvaros uzsāktajai Rīgas un Pierīgas sabiedriskā transporta sistēmas zaļināšanas reformai, jau īstenotajiem un plānotajiem ES fondu finansētajiem projektiem transporta jomā. Iedzīvotāju atbildes skaidri parāda, ka pieejams un ērts sabiedriskais transports ir katalizators virzienā uz Eiropas zaļo mērķu sasniegšanu”, atzīst Satiksmes ministrijas Sabiedriskā transporta pakalpojumu departamenta direktores vietnieks Jānis Kalniņš.

Aptaujātie iedzīvotāji norādījuši, ka ikdienā vairāk izmantot sabiedrisko transportu motivētu tā pieejamība – vienuviet būtu dažāda veida transports un bez maksas varētu atstāt savu auto vai velosipēdu stāvvietā (50% atbilžu). Kā nākamos būtiskos aspektus iedzīvotāji norādījuši ikdienas vajadzībām piemērotus maršrutus (48%)  un mūsdienīgu un komfortablu sabiedrisko transportu (38%). Savukārt rūpes par vidi vairāk motivētu tikai nelielu daļu iedzīvotāju (14%).

Pierīgā dzīvojošie dažāda veida sabiedriskā transporta pieejamība vienuviet un iespēju savu transportu bez maksas atstāt stāvvietā ir akcentējuši vairāk, nekā citviet Latvijā dzīvojošiem (Pierīgas iedzīvotāji - 62%, vidēji - 50%). “AF reformas ietvaros plānotā sešu mobilitātes punktu izveide Rīgā un Pierīgā būs tas, ko iedzīvotāji, īpaši Pierīgā, visvairāk sagaida”, komentē Jānis Kalniņš’.

Respondentu dzimums, vecums, dzīvesvieta un ienākumu līmenis atbildes kopumā nav ietekmējis, tās ir līdzīgas visās iedzīvotāju grupās. Vienlaikus ir izņēmumi, piemēram, lai arī rūpes par vidi kā motivāciju kopumā norādījusi neliela daļa respondentu (14%), tas ir būtisks aspekts respondentiem vecumā no 18 līdz 29 gadiem (26%). Arī komforts un ērtības gados jaunākiem cilvēkiem ir būtiskāks aspekts (jauniešiem - 51%, vidēji - 38%).

Šogad sarunu festivālā LAMPA SM teltī “Ilgtspējīga mobilitātes pietura” apmeklētāji tika aicināti izteikt savu viedokli par motivāciju biežāk izmantot sabiedrisko transportu. Apkopotie rezultāti parāda, ka iedzīvotājiem vissvarīgāk, lai vienuviet būtu pieejams dažāda veida sabiedriskais transports un savu auto vai velosipēdu varētu atstāt bezmaksas stāvvietā (38%). Tāpat svarīgs ir komfortabls sabiedriskais transports (24%) un ikdienas vajadzībām piemēroti maršruti (19%). Rūpes par vidi, kā būtiskāko aspektu norādīja salīdzinoši neliela daļa apmeklētāju (11%).

Sarunu festivāla LAMPA apmeklētāji kā citus aspektus, kas viņus mudinātu vairāk izmantot sabiedrisko transportu, norādīja nakts sabiedrisko transportu, jaunus maršrutus pilsētās un reģionos, vienotas biļetes pieejamību, atlaides studentiem, ģimenēm ar diviem bērniem un skolēniem, kas ar sabiedrisko transportu domas ekskursijās. Tāpat norādīts, ka nepieciešami uzlabojumi, lai sabiedriskajā transportā varētu ērtāk iekāpt un izkāp no tā.

“Pārmaiņu īstenošana sabiedriskā transporta jomā, kuru mērķis ir nodrošināt lielākas ērtības pasažieriem, prasa daudz laika un ievērojamus finansiālus ieguldījumus. Tāpēc pārmaiņas tiek ieviestas pakāpeniski - soli pa solim, nodrošinot visu plānoto aktivitāšu integrāciju. Kā piemēru gribētu minēt vienoto biļešu sistēmas izveidi, kas dod iespēju iegādāties vienu biļeti braucienam līdz galamērķim ar dažādiem transporta veidiem. Pagājušogad to sāka ieviest reģionālās nozīmes autobusu maršrutos, šogad tika pievienots pirmais vilcienu maršruts Rīga-Skulte. Plānots, ka šogad sistēmai pakāpeniski tiks pievienoti arī pārējie autobusu un vilcienu maršruti. Savukārt jaunie elektrovilcieni nodrošinās ērtāku iekāpšanu un izkāpšanu”, skaidro SM pārstāvis.

Pēc SM pasūtījuma aptauju š.g. maijā veica uzņēmums Norstat, aptaujā kopumā piedalījās 1004 respondenti. Aptauja veikta ar Tehniskās palīdzības finansējuma atbalstu Satiksmes ministrijai kā Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gada plānošanas periodā.

Sarunu festivāla LAMPA laikā veiktajā aptaujā savu viedokli izteica 660 apmeklētāji. Aptaujātie varēja izvēlēties vairāk nekā vienu aspektu, kas motivētu biežāk izmantot sabiedrisko transportu.

 

Komunikācijas nodaļa

Te. 67028003

e-pasts: komunikacijas@sam.gov.lv