Nozares ziņas Jūrlietas

Spēkā stājušies Ministru kabineta 2022. gada 25. janvāra noteikumi nr.62  "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 6. jūnija noteikumos nr.467 par kuģu reģistrāciju Latvijas Kuģu reģistrā".

Grozījumi paredz klientiem atvieglot kuģu, atpūtas kuģu un citu peldlīdzekļu reģistrācijas procesu un ar to saistītās darbības, piešķirot iespēju iesniegt Kuģu reģistram ne tikai notariāli apliecinātus dokumentus, bet arī dokumentus, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu.

Minētie grozījumi sniegs klientiem iespēju veikt darbības attālināti.

Plašāka informācija ir pieejama Latvijas Jūras administrācijas (JA) mājaslapā.

 

Sarma Kočāne,
VSIA Latvijas Jūras administrācija
sabiedrisko attiecību speciāliste,
tel. 26454516, 67062125.