ES fondi 2021-2027 Jaunumi
Vilcieni

Šodien, 26. septembrī, valdība apstiprināja Satiksmes ministrijas (SM) rosinātās izmaiņas Ministra kabineta noteikumos, nosakot 23 jauno elektrovilcienu finansēšanu divu Eiropas Savienības (ES) fondu plānošanas periodos. Tāpat tiks veikta ES Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda finansējuma pārdale, piešķirot papildu 2 358 424 eiro finansējumu jaunas tramvaja līnijas izbūves izmaksu segšanai Daugavpilī.

Transporta infrastruktūras projektu īstenošana ir komplicēts, laika un resursietilpīgs process. Tā īstenošanas laikā var rasties neparedzēti ārkārtas apstākļi, kas var izraisīt nobīdes laikā, kavējumus vai izmaksu pieaugumu. ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda noslēdzošais gads, kad par projektos veiktiem atbilstošiem izdevumiem ir iespējams ES fondu līdzfinansējums (izdevumu attiecināmības termiņa beigas), ir 2023. gads. Lai transporta nozares attīstībai pēc iespējas efektīvāk izmantotu pieejamo ES fondu finansējumu, SM meklē risinājumus, tostarp rosinot finansējuma pārdali ES fondu ietvaros un projekta posmošanu, t.i. tā īstenošanu un finansējuma nodrošināšanu divos plānošanas periodos.

Grozījumu mērķis ir paredzēt regulējumu 23 jaunu elektrovilcienu iegādes projekta pabeigšanai, ņemot vērā elektrovilcienu ražošanas un piegādes termiņu kavējumus, ko izraisījis Krievijas uzsāktais karš Ukrainā. Ņemot vērā ģeopolitisko situāciju, ir būtiski mainījusies sākotnēji plānotā elektrovilcienu piegāde, izmantojot tranzīta dzelzceļa sliežu ceļus caur Ukrainu un Baltkrieviju, un bija nepieciešams meklēt alternatīvu risinājumu to piegādei un montāžai Rīgā pēc piegādes. Elektrovilcienu piegādes veida izmaiņas apgrūtina projektā sākotnēji paredzēto termiņu izpildi par 23 elektrovilcienu piegādi līdz 2023. gada beigām.

Lai nodrošinātu ES fondu līdzekļu piesaisti jauno elektrovilcienu piegādei arī pēc 2023. gada beigām, projekts tiks īstenots pakāpeniski divos ES fondu plānošanas periodos, t.i. 2014.-2020. gada un 2021.-2027. gada plānošanas perioda ietvaros.

Tāpat grozījumi paredz novirzīt daļu no KF finansējuma, kas netiks izmantots elektrovilcienu iegādes projektā, jaunās tramvaja līnijas Vaiņodes ielas posmā izbūvei Daugavpilī.

Objektīvi pamatota izmaksu pieauguma rezultātā jaunās tramvaja līnijas Vaiņodes ielas posmā izbūvei nepieciešams papildu 2 358 424 eiro finansējums. Plānotā jaunās tramvaja līnija ir vitāli svarīga, jo veicinās pilsētā zaļā transporta infrastruktūras attīstību un palielinās pasažieru skaitu videi draudzīgā sabiedriskajā transportā. Tāpat līnija savienos nozīmīgas pilsētas apkaimes – Ķīmija un Stropi – , nodrošinot ērtu sabiedriskā transporta savienojumu ar tūrisma, veselības un rekreācijas objektiem, tostarp Daugavpils reģionālo slimnīcu, kas ir lielākais veselības pakalpojumu sniedzējs ārpus Rīgas.

Komunikācijas nodaļa
Tālr.: 67028003
E-pasts: komunikacijas@sam.gov.lv