Nozares ziņas Rail Baltica
RB

2022. gada 29. jūnijā Rail Baltica kopuzņēmums RB Rail AS projekta finansējuma saņēmēju -  Igaunijas Ekonomikas un komunikāciju ministrijas, Latvijas Satiksmes ministrijas un Lietuvas Transporta un sakaru ministrijas vārdā paziņoja, ka jaunā Eiropas Savienības finanšu perioda no 2021. līdz 2027. gadam pirmajā uzsaukumā Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra (CINEA) projekta turpmākai īstenošanai piešķirs vairāk nekā 350 miljonus eiro, kas kopā ar trīs Baltijas valstu nacionālo līdzfinansējumu pārsniegs 400 miljonus eiro.

CINEA saņēma 399 priekšlikumus par kopējo summu 14 miljardu eiro apmērā. No tiem Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta finansējuma piešķiršanai visās ES dalībvalstīs tika izvēlēti 135 projektu priekšlikumi ar kopējo plānoto finansējumu 5,4 miljardu eiro apmērā. Rail Baltica projektam piešķirtā summa ir trešā lielākā starp visiem pieteiktajiem projektiem.

Finansējuma līgums, kuru plānots parakstīt 2022. gada trešajā ceturksnī, ietvers sekojošas aktivitātes:

  • Atlikušo Rail Baltica pamattrases posmu projektēšana Lietuvā, tai skaitā posmam no Kauņas līdz Lietuvas / Polijas robežai, Kauņas centrālajā mezglā, kā arī posmam starp Kauņu un Viļņu. Piešķirtais finansējums tāpat segs arī daļu no zemju atsavināšanas kompensācijām.
  • Rail Baltica Latvijas pamattrases būvniecības darbu uzsākšana prioritārajā posmā no Latvijas/Lietuvas robežas, kā arī Skultes infrastruktūras apkopes punkta un būvniecības bāzes detalizētā tehniskā projekta izstrāde.
  • Rail Baltica pamattrases apakšbūves un saistīto elementu būvniecība, tai skaitā Ulemistes transporta mezgla būvniecība un projektēšanas darbi, lai mazinātu ietekmi uz medņu migrāciju posmā no Pērnavas līdz Igaunijas / Latvijas robežai. 
  • Aktivitātes, kuru mērķis ir stiprināt pārrobežu dimensiju un nodrošināt tehnisko savietojamību, tostarp paziņotās institūcijas (NoBo) un novērtēšanas iestādes (AsBo) novērtēšanas pakalpojumi Rail Baltica projektēšanas un būvniecības darbiem, projektēšanas autoruzraudzība detalizēta tehniskā projekta īstenošanai būvniecības laikā, būvdarbu uzraudzība, ko veic FIDIC inženieris, kā arī pārrobežu posmu būvniecības iepirkumu modeļu analīze. Tāpat finansējums piešķirts aktivitātēm, kas nodrošinās vides prasību ieviešanas uzraudzības metodoloģijas izstrādi.

“Pēdējos gados Rail Baltica projekta ieviešanā visās Baltijas valstis ir sasniegts būtisks progress. Projektēšanas darbi norisinās 640 km no visas Rail Baltica 870 km garās pamattrases, par prioritāti izvirzot darbu pabeigšanu tajos posmos, kas definēti kā prioritārie nākamajiem būvniecības darbiem. Tāpat uzsākti projektēšanas un projektēšanas uzraudzības iepirkumi Kauņa - Viļņa un Kauņa - Lietuvas / Polijas robeža posmos. Visās Baltijas valstīs norit pirmie būvniecības darbi dažos no visapjomīgākajiem Rail Baltica pamattrases posmiem, ir izsludināti būvniecības iepirkumi, kas ļaus turpināt ar vērienīgiem pamattrases būvniecības darbiem brīdī, kad būs noslēgusies projektēšana un zemju atsavināšana,” sacīja Agnis Driksna, RB Rail AS valdes priekšsēdētājs un izpilddirektors.

"Tāpat aktīvi strādājam valstu līmenī, lai uzlabotu procedūras un procesus, tostarp likumdošanas prasības, lai atvieglotu projekta ieviešanu, kā arī mobilizētu stratēģiskos projekta partnerus efektīvākai lēmumu pieņemšanai,” papildināja Driksna.

Ņemot vērā, ka šis finansējuma pieteikums tika iesniegts, pamatojoties uz 2021. gada vasarā definētajiem nosacījumiem, tiek prognozēts, ka nākamais finanšu uzsaukums 2022. gadā atspoguļos finansēšanas nosacījumus un nepieciešamo elastību, lai paātrinātu īpaši nobriedušu un stratēģisku svarīgu ES aktivitāšu izpildi, tai skaitā kontekstā ar ģeopolitisko situāciju pēc 2022. gada 24. februāra. Tās Rail Baltica projekta aktivitātes, kas tika pieteiktas 2021. gada uzsaukuma ietvaros, bet netika apstiprinātas, tiks iekļautas pieteikumā nākamajam finanšu periodam.

“Šis 2021. – 2027. gada finanšu periodā piešķirtais finansējums apliecina Eiropas Komisijas atbalstu šim stratēģiski nozīmīgajam infrastruktūras projektam un tā veiksmīgai turpmākai īstenošanai, kas pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā ir ieguvusi pavisam citu nozīmi. Tā kā projekts sasniedz nākamo brieduma fāzi, gaidīsim pieteikumus finansējuma saņemšanai arī nākamajos uzsaukumos,” sacīja Katrīna Trautmane, Ziemeļjūras-Baltijas TEN-T koridora Eiropas koordinatore.

Šonedēļ Rail Baltica projekta partneri tiekas Eiropas mobilitātes vadošā pasākuma “Connecting Europe Days” ietvaros, kas norisinās no 28. līdz 30. jūnijam Lionā, Francijā, lai pārrunātu konkrētus soļus ģeopolitiskās situācijas negatīvo seku mazināšanai, kā arī iespējas stiprināt dzelzceļa ieviešanu Baltijas un ES līmenī.

“Atzinīgi vērtējam saņemto finansējumu, jo tas ļaus īstenot tās projekta aktivitātes, kurās sasniegts pietiekams brieduma līmenis, tai skaitā kontekstā ar jau saņemto un apgūto finansējumu.  Vienlaikus līdz ar projektēšanas darbu noslēgšanu un būvniecības līgumu iepirkumu virzību, Rail Baltica projekts būs gatavs vēl ambiciozākai programmai nākamajā finansējuma uzsaukumā,” uzsvēra RB Rail AS valdes priekšsēdētājs Agnis Driksna.

Rail Baltica globālajam projektam ieteicamā šī finansējuma ievērojamā summa tiks pievienota jau pieejamajam finansējumam no 2014.-2021. gada finanšu perioda, kur Rail Baltica īstenošanai ir pieejami vairāk nekā 1,2 miljardi eiro, no kuriem 85% veido Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (CEF)).

CEF Transporta programma īsteno Eiropas Savienības transporta infrastruktūras politiku, atbalstot ieguldījumus transporta infrastruktūras veidošanā vai modernizācijā visā Eiropā.

Vairāk informācijai:

Signe Lonerte
Komunikācijas vadītāja 
RB Rail AS
E-pasts: signe.lonerte@railbaltica.org
Telefona numurs:  +371 29116146
www.railbaltica.org