Jaunumi

Lai modernizētu TEN-T dzelzceļa tīkla infrastruktūru un uzlabotu vilcienu satiksmes vadību, 2014.-2020.gada plānošanas periodā dzelzceļa tīkla infrastruktūras modernizēšanai no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda (KF) būs pieejami 107.3 miljoni eiro.

 

To paredz Satiksmes ministrijas izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Ilgtspējīga transporta sistēma” 6.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti” 6.2.1.2.pasākuma “Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve” īstenošanas noteikumi, ko otrdien, 21.jūnijā, atbalstīja valdība.

Pasākuma ietvaros atbalstāmās darbības ir Eiropas transporta tīklā esošas dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un jaunas izveide, tai skaitā nozīmīgāko dzelzceļa mezglu pārbūve un atjaunošana, satiksmes pārvaldības sistēmu ieviešana, dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija, signalizācijas sistēmas modernizācija.

Kopējais pasākumam plānotais finansējums ir 126.2 miljoni eiro, no kuriem 107.3 miljoni eiro pieejami no KF līdzfinansējuma, savukārt nacionālo līdzfinansējumu 18.9 miljonu eiro apmērā nodrošinās pasākuma īstenotājs – VAS “Latvijas Dzelzceļš” (LDZ).

Pasākumu paredzēts īstenot ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā, un projektu iesniedzējs būs LDZ.

Projektu iesniegumu atlasi organizēs Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, kas izstrādās projektu iesniegumu atlases nolikumu, veiks projektu vērtēšanu un slēgs vienošanos ar projektu iesniedzēju par projektu īstenošanu.

Pasākuma ietvaros projekti jāīsteno līdz 2023.gada 31.decembrim.

Atgādinām, ka satiksmes ministrs Uldis Augulis 20. un 21.jūnijā Roterdamā (Nīderlandē) piedalās vērienīgajās augsta līmeņa Nīderlandes prezidentūras un Eiropas Komisijas rīkotajās TEN-T dienās. To laikā Augulis tiksies ar transporta komisāri Violetu Bulc, apmeklēs transporta ministru sanāksmi par dzelzceļa kravu koridoriem, kā arī piedalīsies nozīmīgajā Rail Baltic projekta deklarācijas parakstīšanā, kurā piedalīsies arī Igaunijas, Lietuvas, Polijas un Somijas transporta ministri.

SM Komunikācijas nodaļa
Tālr.:67028390
komunikacijas@sam.gov.lv