Nozares ziņas Rail Baltica
RB jauna valde

No š.g. 17. novembra ar RB Rail AS padomes lēmumu darbu uzsāk jaunā Rail Baltica kopuzņēmuma valde. 

Jaunajā, paplašinātajā valdē darbosies seši valdes locekļi - valdes priekšsēdētājs un izpilddirektors Agnis Driksna, priekšsēdētāja vietnieks un operacionālais direktors Marius Narmontas (Marius Narmontas), priekšsēdētāja vietnieks un ESG direktors Anrī Leimanis, galvenais tehniskais direktors un valdes loceklis Marks Filips el Beze (Marc-Philippe El Beze), programmas vadības direktors, kas tiks apstiprināts drīzumā pēc publiskās atlases konkursa, un iepirkumu direktors un valdes loceklis Marko Kivila (Marko Kivila).  RB Rail AS valdes locekļus ievēl uz trīs gadiem.

RB Rail AS padomes priekšsēdētājs Romas Švedas uzsvēra, ka Rail Baltica globālā projekta ģeostratēģiskā nozīme turpina pieaugt, radot nepieciešamību vēl vairāk koncentrēties uz jomām, kas ļauj nodrošināt paātrinātu projekta ieviešanas gaitu.

“Lai stiprinātu Rail Baltica projektu, nepieciešama spēcīga RB Rail AS komanda, tādēļ tiks paplašināta kopuzņēmuma vadība, piesaistot jaunas, svarīgas kompetences. Līdz ar šīm izmaiņām jaunā valde turpinās strādāt, lai pabeigtu projektēšanas darbus, nodrošinātu turpmāku finansējuma piesaisti projektam un veicinātu vēl ciešāku sadarbību ar nacionālajiem un Eiropas Savienības projekta partneriem un ieinteresētajām pusēm,” Švedas piebilda. 

Vairāk informācijas par jaunajiem RB Rail AS valdes locekļiem saitē šeit: https://www.railbaltica.org/lv/projekta-ievieseji/centralais-koordinators/uznemuma-valde/

Vairāk informācijai:

Signe Nīgale
Komunikācijas vadītāja
RB Rail AS I Rail Baltica
E-pasts:
signe.nigale@railbaltica.org
Telefona nr.: +371 29116146
www.railbaltica.org