Jaunumi
CSDP

Sēde notiks ceturtdien 22. oktobrī, plkst. 10:00 tiešsaistē, kurā diskutēs par sekojošiem jautājumiem:

  • Ceļu satiksmes drošības statistika par 2020.gada 1.-3.ceturksni;
  • Ceļu satiksmes drošības plāna 2017.-2020.gadam gala ietekmes izvērtējums;
  • Satiksmes dalībnieku kontroles tehnisko līdzekļu darbības nodrošināšanas koncepts;
  • Informācija par braukšanas uzvedības korekcijas grupu apmācību programmas izveidi;
  • Priekšlikumi ātruma ierobežojumu un sodu par atļautā ātruma pārsniegšanu pārskatīšanai;
  • Informācija par CSDP domnīcas darbu un padomes lēmumu izpildi;
  • 2020.gadā īstenoto un plānoto ceļu satiksmes negadījumu novēršanas (profilakses) projektu finansējuma pārdale, ievērojot tā nepietiekamību.

CSDP sēdi būs iespējams vērot arī attālināti – tiešsaistē: nacionālās informācijas aģentūras “LETA” mājas lapā www.leta.lv un Satiksmes ministrijas Facebook kontā.

 

Fona informācija: Ceļu satiksmes drošības padome (padome) darbojas saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 11.jūnija  noteikumiem Nr.245 “Ceļu satiksmes drošības padomes nolikums”.  

 

Komunikācijas nodaļa
Tālr.: 67028390,
e-pasts: komunikācijas@sam.gov.lv