Jaunumi Satiksmes drošība
autoceļš
Kādi mēs esam ceļu staiksmē

Šodien, 21.martā Ceļu satiksmes drošības padomes domnīcas dalībnieki apsprieda CSDD veiktā projekta “Collection of Key Performance Indicators (KPIs) for road safety”  - Ceļu satiksmes drošības rādītāju noteikšana” rezultātus (skat. infografika pielikumā). Diskusijas mērķis rast efektīvākos risinājumus, lai mainītu ceļu satiksmes dalībnieku uzvedību un uzlabotu ceļu satiksmes drošību pilsētās un ārpus tām.

Sabiedriskā transporta pakalpojumu departamenta direktore Annija Novikova norāda: “Turpmākās ceļu satiksmes drošības politikas veidošanā un ieviešanā lielāka uzmanība tiks pievērsta atsevišķu faktoru un risku izvērtējumam, kas ietekmē cilvēku rīcību satiksmē. Īstenoto pasākumu ietekmes izvērtēšanai būs nepieciešams plašāks skatījums, tādējādi kā rādītāji vairs nebūs tikai ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo un smagi ievainoto skaits, bet arī tādi rādītāji, kas saistīti ar atļautā braukšanas ātruma ievērošanu, viedierīču lietošanu, drošības līdzekļu, piemēram, aizsargķiveru, drošības jostu un bērnu sēdeklīšu lietošana, kā arī citi rādītāji.”

Domnīcas dalībnieki bija vienisprātis, ka ir jādažādo satiksmes dalībnieku izglītošanas, informēšanas un uzvedības paradumu maiņas stratēģijas, lai ilgtermiņā veicinātu ceļu satiksmes drošības uzlabošanos un samazinātu satiksmes dalībnieku pārkāpumu skaitu un iespējamos negadījumu riskus.

Domnīcas dalībnieki aicināja pašvaldību pārstāvjus iesaistīties dialogā un kopīgajā darbā, lai vienoti strādātu pie vides izmaiņām pašvaldībās, kas uzlabotu ceļu satiksmes drošību un sekmētu satiksmes dalībnieku domāšanas un paradumu maiņu arī apdzīvotās vietās.

Projekta Collection of Key Performance Indicators (KPIs) for road safety”  - Ceļu satiksmes drošības veiktspējas rādītāju noteikšana” mērķis ir palīdzēt dalībvalstīm (to institūcijām) apkopot un saskaņoti sniegt ziņojumus par būtiskajiem ceļu satiksmes drošības veiktspējas indikatoriem. 2020.gadā Eiropas Komisija atbalstīja 19 ES dalībvalstu, tostarp Latvijas projektu, ka tiek pabeigts 2022.gada vidū un publicēts gada beigās. Tāpat dati par Latviju jau ir pieejami.  Projekts ietvaros tika paredzēts īstenot ceļu satiksmes drošības indikatoru statistikas datu ieviešanu un ziņošanu par tiem Eiropas Komisijai, tādējādi uzlabojot to dalībvalstu institūciju darbību, kurām turpmāk būs jāievāc statistikas dati par vairākiem ceļu satiksmes drošības indikatoriem, kas ietekmē kopumā esošās ceļu satiksmes drošības politikas īstenošanu un efektivitāti.

Plašāka informācija par pašu projektu pieejama projekta mājas lapā.

 

Komunikācijas nodaļa
Tālr.: 67028390
e-pasts: komunikacijas@sam.gov.lv