dzelzceļš

Šodien, 21.decembrī, valdība precizēja deleģējumu Satiksmes ministrijai  iegādāties videi draudzīgākas tehnoloģijas bezizmešu jeb bateriju vilcienus, uzticot iepirkumu nodrošināt VSIA “Autotransporta direkcija.” Satiksmes ministrija koordinēs Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) investīciju īstenošanu, kur bateriju vilcieni nodrošinās videi draudzīgāku tehnoloģiju izmantošanu un ritošā sastāva modernizēšanu pasažieru pārvadājumos pa dzelzceļu.

Dzelzceļa transportam zaļajā satiksmes reformā ir noteicošā lomā – dzelzceļš ir sabiedriskā transporta mugurkauls. ANM investīcijas plānotas gan sliežu posmu modernizēšanai un izbūvei, gan ritošā sastāva modernizēšanai, tai skaitā videi draudzīgākas tehnoloģijas bezizmešu (bateriju) vilcienu iepirkumam. Latvijas ANM  295 miljonus eiro investīcijas plānotas, lai līdz 2026. gadam Rīgā un Pierīgā īstenotu zaļo satiksmes reformu. 

Saskaņā ar apstiprināto ANM plānu Latvijā tiks veikta Rīgas metropoles areāla sabiedriskā transporta maršruta tīkla reforma, tajā skaitā attīstot pasažieru satiksmi dzelzceļa līnijā Rīga – Bolderāja (perspektīvā līdz Daugavgrīvai), pārvadājumus nodrošinot ar bateriju vilcieniem.

Zaļās satiksmes reforma veicinās Rīgas metropoles areāla iedzīvotāju pārvietošanās paradumu maiņu, veidojot konkurētspējīgu videi draudzīgu sabiedriskā transporta un mikromobilitātes piedāvājumu attiecībā pret privāto transportu. Reformas ietvaros tiek plānoti nozīmīgi ieguldījumi infrastruktūrā un videi draudzīga sabiedriskā transporta ieviešanā, kā arī transporta risinājumi, kas cilvēkus mudinās izvēlēties videi draudzīgāku sabiedrisko transportu nevis privāto transportu.

Papildus info par bateriju vilcieniem: Šobrīd Bateriju vilcieni Eiropā iegūst popularitāti, valstīm cenšoties sasniegt uzstādītos klimata mērķus. Bateriju vilcieni darbojas ar bateriju tehnoloģiju – tie var braukt gan pa elektrificētiem maršrutiem, izmantojot tur esošās tehnoloģijas, gan pa neelektrificētiem maršrutiem, izmantojot bateriju enerģiju. Tādējādi bateriju vilcieni ir videi draudzīgāks risinājums iedzīvotājiem, kuru ikdienas ceļš ved pa neelektrificētiem maršrutiem. Tāpat bateriju vilcienu priekšrocības var baudīt arī tie, kuri dzīvo tuvu dzelzceļa sliedēm – šie vilcieni ir klusāki un mazāk piesārņo apkārtējo vidi.

Optimāls bateriju sistēmas modelis ir bateriju vilcienu izmantošana jau elektrificētajās līnijās (notiek uzlāde brauciena laikā), kur ar bateriju palīdzību var nodrošināt papildus nobraukumu arī neelektrificētajā daļā bez lieliem papildus infrastruktūras uzlabojumiem.

Bateriju vilcienus plaši izmantoto Austrijā, Vācijā, Īrijā, Apvienotajā Karalistē un Japānā. Bateriju vilcienus sāk izmantot arī Dānijā, Francijā, Ungārijā. Bateriju vilcienus plāno izmantot arī Lietuva.

Komunikācijas nodaļa

komunikacijas [at] sam.gov.lv