Jaunumi Atveseļošanas fonds Dzelzceļš

Satiksmes ministrija (SM) saņēmusi Nīderlandes uzņēmuma “Ricardo Nederland B.V.” veiktā pētījuma rezultātus, kuros sniegts izvērtējums un priekšlikumi bezemisijas vilcienu (BEMU) iepirkuma tehniskās specifikācijas izstrādei.

Lai Atveseļošanas fonda (AF) ietvaros īstenotu Rīgas un Pierīgas transporta sistēmas zaļināšanas reformu – mazinātu transporta radīto negatīvo ietekmi uz galvaspilsētas vides kvalitāti un nākotnē nodrošinātu pāreju uz videi draudzīgu dzelzceļa satiksmi, tika veikts Kohēzijas fonda (KF) finansēts  projekts “Pētījumu, novērtējumu un saistītās dokumentācijas izstrāde ilgtspējīga, integrēta un koordinēta multimodāla sabiedriskā transporta plāna priekšlikuma sagatavošanai Rīgas metropoles areālā”. Tā ietvaros SM izsludināja iepirkumu par bezemisijas vilcienu tehniskās specifikācijas izstrādi, kuru konkursa rezultātā veica Nīderlandes uzņēmums “Ricardo Nederland B.V.”

Uzņēmuma veiktā pētījuma mērķis bija izvērtēt pasažieru pārvadāšanai paredzēto BEMU vilcienu izmantošanas tehniskās un juridiskās prasības, kā arī iepirkuma “Jaunu pasažieru pārvadāšanai paredzētu akumulatoru bateriju elektrovilcienu vienību (BEMU) piegāde” otrās kārtas dokumentācijas izstrāde. Vilcienu iepirkuma otro kārtu atbilstoši deleģēšanas līgumam organizē VSIA “Autotransporta direkcija”.  Lai nodrošinātu veiksmīgu iepirkuma otro kārtu, uzņēmums “Ricardo Nederland B.V.” turpinās atbalsta sniegšanu iepirkuma norises laikā.  

Turklāt pētījuma ietvaros uzņēmums ir sniedzis izvērtējumu par bezemisiju vilcienu vilces tehnoloģiju alternatīvām, kuras būtu piemērotas Latvijas dzelzceļa tīklam un dīzeļdegvielas vilcienu nomaiņai, tādējādi nodrošinot pasažieru pārvadājumus neelektrificētajās līnijās. Pētījumā sniegtas rekomendācijas arī dzelzceļa līniju elektrifikācijas uzlabojumiem.

Jaunu BEMU vilcienu pieejamība ir priekšnosacījums, lai dzelzceļa transports varētu kalpot kā sabiedriskā transporta mugurkauls un tiktu integrēts Rīgas metropoles areāla sabiedriskā transporta sistēmā.

“Ricardo Nederland B.V.” veiktais pētījums ir viens no trīs SM pasūtītajiem pētījumiem, kas nepieciešami, lai nodrošinātu ilgtspējīga, integrēta un videi draudzīga sabiedriskā transporta ieviešanu un Eiropas zaļo mērķu sasniegšanu.

AF ietvaros plānots finansēt projektus satiksmes reformas īstenošanai Rīgā un Pierīgā, kuras mērķis ir mazināt transporta radīto negatīvo ietekmi uz galvaspilsētas vides kvalitāti un veidot iedzīvotāju vajadzībām atbilstošus integrētus sabiedriskā transporta pakalpojumus. Šim mērķim atvēlēts AF finansējums 295 miljonu eiro apmērā.

Komunikācijas nodaļa

E-pasts: komuikacijas@sam.gov.lv