Jaunumi Aviācija
SM_aviacija_11042024

Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāts (DG REFORM) oficiāli apstiprinājis Latvijas un Igaunijas projektu par ilgtspējīgas aviācijas degvielas (SAF) ražošanas iespējām Baltijas reģionā.

Pastiprinoties centieniem pēc vides ilgtspējības, Latvija un Igaunija ir spērušas ievērojamu soli uz priekšu, jau šobrīd uzsākot darbu pie pētniecības projekta saistībā ar iespēju ražot SAF degvielu Baltijas reģionā. Projekta sākums ir plānots 2024. gada otrajā pusē, un pētījumi ilgs vairākus mēnešus.

Pētījuma galvenais mērķis ir veikt visaptverošu SAF ražošanas iespēju novērtējumu Baltijas reģionā. Paredzams, ka šī pētījuma rezultāti kalpos kā ceļvedis investoriem un sniegs vērtīgu atbalstu valstu politikas veidotājiem turpmākās valsts politikas satvaru veidošanā, jo īpaši attiecībā uz aviācijas nozares turpmāko attīstību, tādējādi veicinot oglekļa emisiju samazināšanu un zaļākas, ilgtspējīgākas nākotnes veicināšanu.

Saskaņā ar TSI 2024 mērķiem, galvenā uzmanība tiek pievērsta reformu veicināšanai, kas sasaucas ar ES Zaļā kursa mērķiem – zaļo un digitālo pāreju, daudzveidību, finanšu stabilitāti, migrāciju, uzņēmējdarbības dinamiku, veselību un izglītības attīstību.

Komunikācijas nodaļa

komunikacijas [at] sam.gov.lv