COVID-19 Jaunumi
 Anketa, kuru aizpilda persona, kas ieceļo Latvijā, izmantojot starptautisko pārvadātāju pakalpojumus

Pirms ierašanās Latvijas Republikā persona, kura ieceļo, izmantojot starptautisko pārvadātāju pakalpojumus, rakstiski apliecina, ka, ierodoties Latvijā, ievēros valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus. Apliecinājumā persona norāda savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontakttālruni saziņai un faktiskās dzīvesvietas adresi, kurā būs sasniedzama, kā arī valstis un izbraukšanas datumus, kurās uzturējusies pēdējo 14 dienu laikā pirms ierašanās Latvijā.

ANKETA LATVIEŠU VALODĀ

ANKETA ANGĻU VALODĀ

ANKETA KRIEVU VALODĀ

Ja persona ir uzturējusies valstī, kas ir Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) tīmekļvietnē publicētā valsts, uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi, tā apliecina, ka ievēros īpašus piesardzības pasākumus, tai skaitā nodrošinās pašizolāciju.

Ja ārvalstnieka ierašanās Latvijā nepieciešama Latvijas komersantu saistību izpildei, tad šī persona rakstiski apliecina, ka, uzturoties Latvijā, ārpus darba laika nodrošinās pašizolāciju, novēros savu veselības stāvokli un ievēros īpašus piesardzības pasākumus.

Ja persona uzturējusies valstī, uz kuru nav attiecināmi piesardzības un ierobežojošie pasākumi, personai nav jāievēro īpašie piesardzības pasākumi.

Attiecīgais pārvadātājs ir atbildīgs par aizpildīta personas apliecinājuma iespējami ātru nodošanu Valsts robežsardzei un SPKC.

To personu anketas, kuras uzturējušās SPKC tīmekļvietnē publicētā valstī, uz kuru attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi, nodod Valsts robežsardzei.

Pārējās anketas tiek nodotas SPKC.

Atbildīgā institūcija personas apliecinājumu glabā vienu mēnesi.

Kārtība, kādā anketas iesniedz Valsts robežsardzei:

Vietās, kur ir Valsts robežsardzes posteņi, anketas tiek atdotas tur (lidosta, lielās ostas).

Ja Valsts robežsardzes posteņa nav, tad:

1. starptautisko autobusu pārvadātājs, kura izpildītā reisa galapunkts ir Rīgas autoosta, anketas ieskanētā formā sūta uz e-pastu: rip.od@rs.gov.lv

2. starptautisko autobusu pārvadātājs, kura izpildītā reisa galapunkts ir Daugavpils autoosta, anketas ieskanētā formā sūta uz e-pastu: dap.od@rs.gov.lv

3. starptautisko autobusu pārvadātājs, kura izpildītā reisa galapunkts ir Liepājas autoosta, anketas ieskanētā formā sūta uz e-pastu: kurzemes.dienests@rs.gov.lv

Ja Valsts robežsardzesposteņa nav, tad ieskanētā formā sūta uz e-pastu:odp@rs.gov.lv vai zvana uz +371 67075616 vai +371 67075718 un vienojas par iespējām Valsts robežsardzeiierasties uz konkrēto reisu un paņemt anketas.

Kārtība, kādā nodod informāciju SPKC

Attiecīgais pārvadātājs ir atbildīgs par aizpildīta personas apliecinājuma iespējami ātru nodošanu Valsts policijai un SPKC.

Kārtība, kādā nodod informāciju SPKC:

1. Personiski, ierodoties darba dienās, tuvākajā SPKC iestādē no 8:30 līdz 17:00

  • Rīga, Duntes iela 22, k-5, 208.kabinetā (direktora palīgam), tālruņa nr. 67501590
  • Jelgava, Skolotāju iela 3, tālruņa nr. 63022674
  • Valmiera, L.Paegles iela 9, tālruņa nr. 64281131
  • Rēzekne, Zemnieku ielā 16a, tālruņa nr. 64624236
  • Daugvpils, 18.novembra iela 105, tālruņa nr. 65451489
  • Liepāja, Friča Brīvzemnieka iela 56, tālruņa nr. 63424595
  • Ventspils, Saules iela 31, tālruņa nr. 63622454

2. Vai skenētā formā nosūtot uz e-pasta adresi covid19@spkc.gov.lv, ievērojot personas datu aizsardzības prasības.

 

Covid-19, piesardzības pasākumi, drošības pasākumi