Publikācijas datums:
21082020
Izsludināts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Satiksmes ministrija, Gogoļa ielā 3, Rīgā 479.telpa

Lai piedalītos konkursā, pretendentam ir jāatbilst ar Ministru kabineta 2020.gada 13.augusta rīkojumu Nr.429 „Par konkursa „Maksas televīzijas pakalpojuma nodrošināšana zemes apraidē” komisiju un nolikumu” apstiprinātā konkursa „Maksas televīzijas pakalpojuma nodrošināšana zemes apraidē” nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī jāiesniedz piedāvājums atbilstoši konkursa nolikumam.

Konkursa uzvarētājs iegūs tiesības sniegt maksas televīzijas pakalpojumu zemes apraidē no 2022.gada 1.janvāra līdz 2026.gada 31.decembrim, izmantojot televīzijas programmu izplatīšanai VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” zemes ciparu televīzijas raidošos tīklus.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš noteikts līdz 2020.gada 25.septembra plkst.15:00. Iesniegšanas vieta – Satiksmes ministrija, Gogoļa ielā 3, Rīgā 479.telpa.

Papildu informāciju var saņemt, nosūtot jautājumus rakstveidā pa pastu, adresējot Satiksmes ministrijai Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1743, vai izmantojot elektroniskā pasta adresi: sakari@sam.gov.lv. Elektroniski nosūtītajam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.