Kļūdas ziņojums

Could not retrieve the oEmbed resource.
Eiropas Reģionālās attīstības fonds

  

Eiropas Sociālais fonds

Lai informētu par ES piešķirto līdzekļu ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību transporta un sakaru jomā, Satiksmes ministrija īsteno projektu Nr.10.1.2.0/18/TP/008 “Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijai paaugstinot informētību par Kohēzijas politikas fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem 2019.-2021.gadā.

Lai videi draudzīgi transporta veidi būtu Latvijas iedzīvotāju ikdiena, Satiksmes ministrija izveidojusi video, ar kura palīdzību jauniešiem parādītu zaļās pārvietošanās iespējas Latvijā.

Tajā mūziķis Edgars Bāliņš un TV personība Renārs Zeltiņš, salīdzina dažādus videi draudzīgus transporta veidus virzienā no Rīgas uz Siguldu un atpakaļ.

Ilgtspējīga un videi draudzīga transporta attīstībai, dažādiem mobilitātes punktiem īpaši  dzelzceļa stacijām, elektroautomobīļu uzlādes stacijām un valsts autoceļu sakārtošanā tiek ieguldīti ES fondu līdzekļi.  Sabiedriskā transporta tīkla uzlabošanā liela loma ir videi draudzīgiem autobusiem un vilcieniem ar papildu ērtībām,  drošības uzlabošanai uz ceļiem un stratēģiskai maršrutu plānošanai. Video dalībnieki parodē ikdienā redzēto par velosipēdu un autobraucēju attiecībām, lai aicinātu ikvienu jaunieti būt kā kritiskajai masai un kopā veidotu videi draudzīgu pārvietošanās sistēmu, kurā valdītu savstarpēja cieņa.

Jaunās mobilitātes tendences un vecie paradumi. Vai tas ir droši?

Satiksmes ministrijas studija sarunu festivālā "Lampa," Cēsīs.