Lai informētu par ES piešķirto līdzekļu ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību transporta un sakaru jomā, Satiksmes ministrija īsteno projektu Nr.10.1.2.0/18/TP/008 “Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijai paaugstinot informētību par Kohēzijas politikas fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem 2019.-2021.gadā.