Attels

2018. gada 24. oktobrī noslēdzās projektu pieteikumu iesniegšana Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) projektu uzsaukumā transporta jomā “2018 CEF Transport call for proposals”.

Inovāciju un tīklu izpildaģentūra (INEA) (https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/148-project-proposals-submitted-under-2018-cef-transport-call) informē, ka saņemtajos projektu pieteikumos (kopā ir saņemti 148 projektu pieteikumi) pieprasītā EISI līdzfinansējuma kopsumma ir aptuveni 929 milj. EUR, kas divas reizes pārsniedz uzsaukumam pieejamo maksimālo budžetu - 450 milj. EUR.

Uzsaukuma ietvaros tika iesniegti divi projektu pieteikumi, kas paredz darbības Latvijas Republikas teritorijā. Viens no iesniegtajiem projektu iesniegumiem tika sagatavots atbalsta mērķa “Dzelzceļa savstarpējā izmantojamība” (“Rail interoperability”) ietvaros un tas ir pārrobežu projekts, ko plānots īstenot Latvijas un Igaunijas teritorijā. Savukārt otrs projekts tika iesniegts atbalsta mērķa “Telemātikas lietojumprogrammu sistēmas autoceļiem” (“Intelligent Transport Services for road (ITS)”) ietvaros un tas paredz projekta īstenošanu tikai Latvijas teritorijā.

Projektu pieteikumu izvērtēšanu Inovāciju un tīklu izpildaģentūra (INEA) plāno nodrošināt līdz 2019. gada aprīlim.

CEF 2018.gada uzsaukums

2018. gada 17. maijā Eiropas Komisija izsludināja projektu iesniegumu konkursu par finansiālā atbalsta piešķiršanu transporta nozares projektiem, atbilstoši prioritātēm un mērķiem, kas noteikti Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (turpmāk - CEF) daudzgadu programmas ietvaros, lai ilgtermiņā nodrošinātu ilgtspējīgu un efektīvu transporta sistēmu.

Kopējais dalībvalstīm indikatīvais pieejamais budžets projektu īstenošanai ir 450 milj. EUR, atbalstot transporta digitalizāciju, drošību uz ceļiem un multimodalitāti.

Plašāka informācija par konkursa uzsaukumu, nolikumu, darba dokumentiem, projektu iesniegumu veidlapām, vadlīnijām, kā arī citiem atbalsta dokumentiem ir pieejama Eiropas Komisijas izveidotās inovāciju un tīklu izpildaģentūras (INEA) mājas lapā.

 

Plānotais laika grafiks izsludinātajam konkursam:

Konkursa izsludināšana

2018.gada 17.maijs

Termiņš projekta iesniegšanai Satiksmes ministrijā saskaņošanai

2018.gada 10.oktobris

Termiņš iesniegšanai Eiropas Komisijā

2018.gada 24.oktobris (plkst.17:00 pēc Briseles laika)

Projektu izvērtēšana Eiropas Komisijā

Novembris, 2018 - Janvāris, 2019

Konsultācijas CEF Koordinācijas komitejā, Eiropas Parlamenta informēšana

Februāris, 2019

Lēmumu pieņemšana Eiropas Komisijā par finansējuma piešķiršanu

Februāris, 2019

Individuālo Finansēšanas līgumu parakstīšana

Sākot ar 2019.gada februāri

Vienlaikus informējam, ka 2018. gada 31. maijā tiek organizētas virtuālās dienas par projektu konkursa uzsaukumu. Reģistrēties virtuālajai informācijas dienai var INEA mājas lapas vietnē: https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/register-2018-cef-transport-call-virtual-info-day-31-may

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai INEA mājas lapā.