Attels

Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) pirmajam projektu iesniegšanas uzsaukumam kopumā no Latvijas tika iesniegti septiņi projekti, no kuriem 10.jūlijā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis apstiprināja četrus projektus finansēšanai no EISI.

Apstiprinātie Latvijas iesniegtie projekti

1. "Rīgas Satiksme" sadarbībā ar Nīderlandi, Lietuvu un Igauniju

H2Node - Eiropas ūdeņraža uzpildes staciju tīklu attīstība, mobilizējot vietējo pieprasījumu un vērtības ķēdes (H2Nodes - evolution of a European hydrogen refueling station network by mobilising the local demand and value chains);

2. VAS "Latvijas gaisa satiksme" sadarbībā ar Austriju,Beļģiju,Igauniju, Īriju, Zviedriju, Dāniju, Somiju, Horvātiju, Franciju, Itāliju, Maltu, Poliju, Portugāli, Lielbritāniju, Grieķiju

Eiropas vienotā gaisa telpa - SESAR kopīgais pieteikums PDP īstenošanai - Grupa 3, Brīvo maršrutu gaisa telpa (Single European Sky - SESAR Joint Application for PDP Implementation - Cluster 3, Free Route airspace);

3. VAS "Latvijas Jūras administrācija" sadarbībā ar Zviedrijas Jūras administrāciju, Somiju, Igauniju, Vāciju un Dāniju

FAMOS Freja: Gala izpētes par Baltijas jūras maģistrālēm (Baltijas jūras hidrogrāfijas izpēte) (FAMOS Freja: Finalising Surveys for the Baltic Motorways of the Sea (hydrographic surveying of the Baltic Sea));

4. Kopuzņēmums RB Rail AS ( Latvija, Lietuva, Igaunija)

1 435 mm standarta platuma dzelzceļa līnijas attīstīšana Rail Baltic koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu (Development of a 1435 mm standard gauge railway line in the Rail Baltic/Rail Baltica (RB) corridor through Estonia, Latvia and Lithuania)

 

EISI/(CEF) projektu iesniegumu konkursi 2014

Eiropas Komisija 2014.gada 11.septembrī izsludināja daudzgadu un ikgadējās programmu 2014.gadaprojektu konkursus.

Plānotais laika grafiks šiem konkursiem:

Konkursu izsludināšana 2014.gada 11.septembris
Informatīvā diena 2014.gada 9.-10.oktobris
Termiņš iesniegšanai Satiksmes ministrijā 2015.gada 12.februāris
Termiņš iesniegšanai Eiropas Komisijā Tehnisku iemeslu dēļ termiņš ir pagarināts līdz 2015.gada3.marta plkst. 17.00

http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_transport/apply_for_funding/cef_transport_call_for_proposals_2014.htm