2022. gada 12. maijā izsludināts projektu iesniegumu atlases konkurss TEN-T pielāgošanai divējāda lietojuma civilai aizsardzībai Militārās mobilitātes finansējuma ietvaros (pētījumi, darbi, pētījumi un darbi) ar projektu pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz š.g. 29. septembrim plkst. 17.00 (pēc Briseles laika).

Kopumā pieejamais finansējums ir 330 miljn.euro.

Plašāka informācija par uzsaukumu, atbalsta saņemšanas nosacījumiem, pieejamo finansējumu, atbalsta intensitāti, darba dokumentiem, projektu iesniegumu veidlapām, vadlīnijām, kā arī citiem atbalsta dokumentiem pieejama Eiropas Komisijas mājaslapā Funding & Tender Opportunities, kā arī neskaidrību gadījumā lūdzam izmantot Eiropas Komisijas mājaslapas sadaļu Support. Aicinām iepazīties ar šo informāciju un izmantot iespēju turpat uzdot jautājumus par projektu uzsaukuma prasībām, kā arī reģistrēties pasākumam Virtual Information Day, kas norisināsies š.g. 5.jūlijā tiešsaitē.

Lūdzam ņemt vērā, ka pirms projekta pieteikuma iesniegšanas Eiropas klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūrai (CINEA), projekta iesniedzējam, kas projekta ietvaros paredz īstenot darbības Latvijas Republikas teritorijā, nepieciešams iesniegt savu projekta pieteikumu Satiksmes ministrijā ne vēlāk kā 10 darba dienas pirms uzsaukumā norādīta projektu pieteikumu iesniegšanas beigu datuma atbalsta vēstules (Letter of Support) saņemšanai.