Latvija Eiropas Savienībā

2004. gada 1. maijā Latvija kļuva par Eiropas Savienības (ES) dalībvalsti. ES darbību un Latvijas dalību tajā nosaka pamatlīgumi, par ko vienojas visas ES dalībvalstis. Vairāk par Latvijas dalību Eiropas Savienībā iespējams uzzināt Ārlietu ministrijas mājaslapā.

ES transporta politikas mērķis ir nodrošināt vienmērīgu, efektīvu, drošu un brīvu personu pārvietošanos un preču apriti visā ES, izmantojot integrētus tīklus un visus transporta veidus (autoceļi, dzelzceļš, ūdens un gaiss). ES politika attiecas arī uz tādiem jautājumiem kā klimata pārmaiņas, pasažieru tiesības, tīra degviela un ar muitu saistītas birokrātijas mazināšana ostās.

Transporta politika, ko regulē Līguma par Eiropas Savienības darbību VI sadaļa (90. –100. pants), ir viena no ES stratēģiskākajām kopējām politikām. Politikas pamatā galvenokārt ir 2011. gada Baltā grāmata, ko veido 40 iniciatīvas, kas paredzētas, lai veicinātu izaugsmi, radītu darbavietas, mazinātu atkarību no importētas naftas, kā arī līdz 2050. gadam samazinātu nozares oglekļa dioksīda emisijas par 60 %.

ES māja

Rīgā atrodas ES māja, kurā tiek apvienotas institūcijas, kas sniedz informāciju par ES jautājumiem Latvijā, t.i., Eiropas Parlamenta biroju, Eiropas Komisijas pārstāvniecību un Zināšanu, sarunu un mākslas istabas. Vairāk par ES māju Latvijā iespējams uzzināt ES mājas mājaslapā.