Darba kārtība:

1. Ceļā uz atjaunoto Nacionālo enerģētikas un klimata plānu (ziņo Klimata un enerģētikas ministrija);

2. SEG emisiju prognožu aprēķināšana transporta sektorā NEKP scenārijos (ziņo Fizikālās enerģētikas institūts);

3. Nacionālā enerģētikas un klimata plāna2021.-2030.gadam pārskata pasākumu priekšlikumi, to precizēšana un iebildumi (ziņo Satiksmes ministrija);

4. Dažādi.