Darba kārtība:

1. Par Satiksmes ministrijas priekšlikumiem NEKP pārskatam transporta sektorā (ziņo Satiksmes ministrija);

2. Dažādi.