Darba kārtība:

  1. Iepazīstināšana ar sasniedzamajiem mērķiem transporta nozarē: veicamās darbības, termiņi, saistītās ES prasības un tendences (ziņo Satiksmes ministrija);
  2. “Fit for 55” pakotnes ietekme uz Latvijas transporta sektoru (ziņo Fizikālās enerģētikas institūts);
  3. ES un Latvijas transporta enerģijas regulējums (ziņo Ekonomikas ministrija).
  4. Dažādi.