Darba kārtība:

  1. Alternatīvo degvielu uzlādes un uzpildes infrastruktūras jautājumi Alternatīvo degvielu infrastruktūras regulas priekšlikuma kontekstā (ziņo Satiksmes ministrija);
  2. Dažādi.