Darba kārtība:

  1. Latvijas autoparka izmaiņu statistika (ziņo VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija");
  2. Latvijas enerģētikas attīstība: prognozes un scenāriji (ziņo Ekonomikas ministrija);
  3. Viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) jomas “Viedā enerģētika un mobilitāte” stratēģijas projekts (ziņo Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra);
  4. Autotransports – nākotnes tendences, izaicinājumi un pasākumi (ziņo Satiksmes ministrija);
  5. Dažādi.