Investīciju mērķis

SAM īstenošanas rezultātā tiks uzlabota valsts reģionālo ceļu pieejamība un to kvalitāte.

Indikatīvās atbalstāmās darbības

To valsts reģionālo autoceļu pārbūve, kas savieno starptautiskas, nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centrus ar TEN-T autoceļu tīklu

Projekta īstenotājs

Satiksmes ministrija

 Sākotnējais novērtējums

 Sākotnējais novērtējums

Uzraudzības komitejas apstiprinātie projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

23.12.2014. rakstiskā procedūra. Vairāk.

Projekta vērtēšanas kritēriji 23.12.2014.

SAM īstenošanas noteikumi

09.02.2016 MK

Anotācija

MK Noteikumi

Paziņojums medijiem

 Projektu iesniegumu atlase

Projektu iesniegumu atlasi organizē Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA)

Statuss:  atlase noslēgusies 06.01.2021.

Iesniegšanas termiņš: 08.03.2016. - 26.02.2021.

Vērtēšanas termiņš: trīs mēnešu laikā no katra projekta iesniegšanas brīža.

Notiek projektu īstenošana.

infografika