Investīciju mērķis

Investīciju mērķis ir uzlabot TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti.

Indikatīvās atbalstāmās darbības

TEN-T pamattīklā esošās dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un jaunas izveide, tai skaitā nozīmīgāko dzelzceļa mezglu pārbūve, satiksmes pārvaldības sistēmu ieviešana, dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija un drošības paaugstināšana, signalizācijas sistēmas modernizācija un  vilcienu kustības ātruma paaugstināšana atsevišķās līnijās

Projekta īstenotājs

VAS „Latvijas dzelzceļš”

Uzraudzības komitejas apstiprinātie projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

08.04.2016. (Rakstiskā procedūra)

Projektu  iesniegumu vērtēšanas kritēriji

SAM īstenošanas noteikumi

MK 21.06.2016.

MK noteikumi 

Anotācija

Paziņojums medijiem

 Projektu iesniegumu atlase

Projektu iesniegumu atlasi veic Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA)

Statuss: Projektu iesniegumu atlase noslēgusies. Notiek projektu īstenošana.

infografika