Investīciju mērķis

Veikt pētījumu, novērtējumu un saistītās dokumentācijas izstrādi, lai veicinātu ilgtspējīga integrēta sabiedriskā transporta plāna Rīgas metropoles areālam izstrādi

Atbalstāmās darbības

Pētījumu, novērtējumu un saistītās dokumentācijas izstrāde, kas nepieciešama ilgtspējīga, integrēta un koordinēta multimodāla sabiedriskā transporta plāna priekšlikuma sagatavošanai Rīgas metropoles areālam un aptver dzelzceļa pakalpojuma piedāvājuma, optimālā dzelzceļa elektrifikācijas scenārija un bezizmešu ritošā sastāva tehnoloģijas, sabiedriskā transporta un mikromobilitātes infrastruktūras, attīstāmo maršrutu un multimodālo mobilitātes punktu un saistīto nosacījumu attīstības vajadzības

Projekta īstenotājs

Satiksmes ministrija

Uzraudzības komitejas apstiprinātie projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Projekta vērtēšanas kritēriji apstiprināti UK 25.11.2021. sēdē

SAM īstenošanas noteikumi

Saskaņošanas stadijā, paredzamā apstiprināšana – 2022.gada 1.ceturksnis

Projektu iesniegumu atlase

Projektu iesniegumu atlase nav uzsākusies, plānota pēc SAM īstenošanas noteikumu apstiprināšanas MK, provizoriski 2022.gada 1.ceturksnī