Investīciju mērķis

Veikt pētījumu, novērtējumu un saistītās dokumentācijas izstrādi, lai veicinātu ilgtspējīga integrēta sabiedriskā transporta plāna Rīgas metropoles areālam izstrādi

Atbalstāmās darbības

Pētījumu, novērtējumu un saistītās dokumentācijas izstrāde, kas nepieciešama ilgtspējīga, integrēta un koordinēta multimodāla sabiedriskā transporta plāna priekšlikuma sagatavošanai Rīgas metropoles areālam un aptver dzelzceļa pakalpojuma piedāvājuma, optimālā dzelzceļa elektrifikācijas scenārija un bezizmešu ritošā sastāva tehnoloģijas, sabiedriskā transporta un mikromobilitātes infrastruktūras, attīstāmo maršrutu un multimodālo mobilitātes punktu un saistīto nosacījumu attīstības vajadzības

Projekta īstenotājs

Satiksmes ministrija

Uzraudzības komitejas apstiprinātie projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Projekta vērtēšanas kritēriji apstiprināti UK 25.11.2021. sēdē

SAM īstenošanas noteikumi

MK noteikumi Nr.83

Apstiprināti MK 01.02.2022.

Projektu iesniegumu atlase

Projektu iesniegumu atlasi veic Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

Iesniegšanas termiņš: 02.03.2022. – 02.06.2022.

Vērtēšanas termiņš: 03.06.2022. – 04.07.2022.

Projekta iesnieguma atlase noslēgusies 28.09.2022. Notiek projekta īstenošana.