Investīciju mērķis

Uzlabot gājēju un transporta piekļuvi Rīgas Centrālās stacijas multimodālajam sabiedriskā transporta mezglam saistībā ar Rail Baltica dzelzceļa stacijas izbūvei nepieciešamajiem transporta un infrastruktūras pārkārtojumiem Rīgas centrā.

Atbalstāmās darbības

Ar Rail Baltica dzelzceļa līnijas izbūvi saistīto infrastruktūras pārkārtojumu nodrošināšana Rīgas pilsētas centrā un piegulošajā teritorijā, tai skaitā transporta, gājēju un velobraucēju infrastruktūras izbūve, pārbūve un atjaunošana, sekmējot multimodāla transporta mezgla izveidi.

Projekta īstenotājs

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Uzraudzības komitejas apstiprinātie projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Projekta vērtēšanas kritēriji

Apstiprināti UK 03.09.2021.

SAM īstenošanas noteikumi

MK noteikumi Nr.630

Apstiprināti MK 14.09.2021.

Projektu iesniegumu atlase

Projektu iesniegumu atlasi veic Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA).

Statuss: projektu iesniegumu atlase noslēgusies. Notiek projekta īstenošana.