Investīciju mērķis

Pasākuma ieviešanas rezultātā tiks izveidots transporta nozares informācijas nacionālais (valsts) piekļuves punkts, tiks veicināta satiksmes, ceļu, stāvlaukumu, maršrutu datu pieejamība un attīstīti  intelektisko transporta sistēmu pakalpojumi.

Pasākuma rezultātā uzlabosies satiksmes drošība un sabiedrības mobilitāte, palielināsies braukšanas komforts un  samazināsies ceļu satiksmes dalībnieku ceļā pavadītais laiks.

Indikatīvās atbalstāmās darbības

Transporta nozares informācijas nacionālā piekļuves punkta izveide, lai radītu intelektisko transporta sistēmu infrastruktūras pamatu Latvijā un nodrošinātu eksistējošu un jaunieviestu pakalpojumu integrāciju transporta sistēmu ietvarā.

Projekta īstenotājs

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi”

Uzraudzības komitejas apstiprinātie projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

25.08.2020. UK rakstiskā procedūra

Projekta vērtēšanas kritēriji

SAM īstenošanas noteikumi

MK 24.11.2020.

MK noteikumi

Anotācija 

 Projektu iesniegumu atlase

Projektu iesniegumu atlasi organizē Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA)

Statuss: Projektu iesniegumu atlase  noslēgusies. Notiek projekta īstenošana.