Investīciju mērķis

Īstenojot SAM, tiks uzlabota to valsts galveno autoceļu kvalitāte, kas atrodas TEN-T autoceļu tīklā.

Indikatīvās atbalstāmās darbības

Valsts galveno autoceļu TEN-T tīklā rekonstrukcija, virsmas nestspējas stiprināšana, vienlaikus īstenojot ceļu satiksmes drošības uzlabošanu.

Projekta īstenotājs

Satiksmes ministrija

Uzraudzības komitejas apstiprinātie projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

23.12.2014. rakstiskā procedūra. Vairāk.

Projekta vērtēšanas kritēriji 19.10.2015.

SAM īstenošanas noteikumi

19.05.2015 MK

Anotācija

MK Noteikumi

Paziņojums medijiem

 Projektu iesniegumu atlase

Projektu iesniegumu atlasi organizē Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA)

Projektu iesniegumu atlase

Iesniegšanas termiņš: 13.07.2015.-31.05.2022.

Atlase noslēgusies 31.05.2022.

Notiek projektu īstenošana.

 

infografika