Investīciju mērķis

Īstenojot SAM, tiks uzlabota to valsts galveno autoceļu kvalitāte, kas atrodas TEN-T autoceļu tīklā.

Indikatīvās atbalstāmās darbības

Valsts galveno autoceļu TEN-T tīklā rekonstrukcija, virsmas nestspējas stiprināšana, vienlaikus īstenojot ceļu satiksmes drošības uzlabošanu.

Projekta īstenotājs

Satiksmes ministrija

Uzraudzības komitejas apstiprinātie projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

23.12.2014. rakstiskā procedūra (http://kom.esfondi.lv)

Projekta vērtēšanas kritēriji 19.10.2015.

SAM īstenošanas noteikumi

19.05.2015 MK

Anotācija

MK Noteikumi

Paziņojums medijiem

 Projektu iesniegumu atlase

 Projektu iesniegumu atlasi organizē Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA)

Statuss: Izsludināta atlase

Iesniegšanas termiņš: 13.07.2015.-31.05.2022.

Iesniegumu vērtēšana: trīs mēnešu laikā no katra projekta iesniegšanas brīža.

Notiek projektu īstenošana.

 

infografika