Investīciju mērķis

SAM īstenošanas rezultātā tiks uzlaboti vides un drošības pasākumi starptautiskajā lidostā “Rīga” un uzlabota Latvijas gaisa telpas drošība gaisa satiksmes vadības zonā.

Indikatīvās atbalstāmās darbības

 Vides un drošības pasākumu uzlabošana starptautiskajā lidostā “Rīga” – manevrēšanas ceļu tīkla uzlabošana un aprīkošana ar ass gaismām, lietus ūdens kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija, kā arī energoefektīvākas tehnikas, iekārtu un aprīkojuma iegāde, apgaismojuma infrastruktūras modernizācija, bezpilota gaisa kuģu uztveršanas iekārtu iegāde, uzstādīšana un konfigurēšana, gaisa telpas drošības uzlabošanas sistēmas izveide un ieviešana.

Projekta īstenotājs

Pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros - VAS Starptautiskā lidosta “Rīga”;

Otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros - valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra".

Uzraudzības komitejas apstiprinātie projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji otrās atlases kārtas ietvaros 

 23.07.2020. UK. Vairāk.

Projektu vērtēšanas kritēriji.

Uzraudzības komitejas apstiprinātie projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji pirmās atlases kārtas ietvaros

UK 08.03.2016.

Projekta vērtēšanas kritēriji.

SAM īstenošanas noteikumi

MK 27.10.2020.

Anotācija 

MK noteikumi

 Projektu iesniegumu atlase

Projektu iesniegumu atlasi organizē Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA).

Statuss: pirmā projektu iesniegumu atlases kārta  ir noslēgusies, notiek projekta īstenošana. Projekta īstenošanas termiņš - 27.12.2016. - 31.12.2023.   

Otrā projektu iesniegumu atlases kārta noslēgusies 30.03.2021. Notiek projekta īstenošana.