Aktivitātes mērķis

Nodrošināt stabilu reģionālas nozīmes transporta ostu darbību, kurās notiek starptautiskie kravu pārvadājumi, tādējādi nodrošinot ostu funkcionēšanu un veicinot reģionu attīstību.

  Apakšaktivitāti administrē Centrālā finanšu līgumu aģentūra (šeit)
Projektu vērtēšanas kritēriji LV ENG (apstiprināti ES fondu uzraudzības komitejas 20.06.2008. sēdē)
MK noteikumi

10.03.2009. MK noteikumi Nr. 239 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.4. aktivitāti "Mazo ostu infrastruktūras uzlabošana"" (šeit)

Projektu iesniegumu vērtēšanas metodika

Vērtēšanas un pārbaudes lapas aizpildīšanas metodika darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.prioritātes „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 3.2.1.pasākuma „Pieejamības un transporta sistēmas attīstība” 3.2.1.4.aktivitātes „Mazo ostu infrastruktūras uzlabošana” projektu iesniegumiem(metodika (šeit) un pielikumi (šeit))

Apstiprinātie projekti

Apstiprināto projektu saraksts (šeit)

Kontaktinformācija Investīciju departamenta Investīciju programmu vadības sistēmas nodaļas vadītāja Olga Stoļarova, tālrunis: 67028241, e-pasts: Olga.Stolarova@sam.gov.lv