Apakšaktivitātes mērķis

Uzlabot satiksmes drošību apdzīvotās vietās, likvidējot ''melnos punktus'' jeb satiksmes drošībai bīstamās vietas – ne tikai tās, kur ir liels avāriju un bojāgājušo skaits, bet arī potenciāli bīstamās vietas, veicot dažādus transporta infrastruktūras uzlabošanas un satiksmes organizācijas pasākumus, lai ar iespējami mazākiem līdzekļiem panāktu satiksmes drošības līmeņa uzlabošanos (piemēram, krustojumu pārbūve un energoefektīva ielu apgaismošana, luksoforu uzstādīšana, gājēju celiņu un gājēju pāreju ierīkošana).

.

Apakšaktivitāti administrē Centrālā finanšu līgumu aģentūra (šeit)

Projektu vērtēšanas kritēriji

LVENG (apstiprināti ES fondu uzraudzības komitejas 09.03.2010. sēdē)

MK noteikumi

10.06.2008. MK noteikumi Nr. 426 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.3.1.apakšaktivitāti "Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas"" (šeit)

Projekta iesnieguma aizpildīšanas vadlīnijas

Projekta iesnieguma aizpildīšanas vadlīnijas (šeit)

Projektu iesniegumu vērtēšanas metodika

Vērtēšanas metodika darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.1.3.1.apakšaktivitātes ”Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas” projektu iesniegumiem (metodika (šeit)unpielikumi (šeit))

Apstiprinātie projekti

Apstiprināto projektu saraksts - 1. atlases kārta (šeit)
Apstiprināto projektu saraksts - 2. atlases kārta (šeit)

Kontaktinformācija

Investīciju departamenta Investīciju programmu vadības sistēmas nodaļas vadītāja Olga Stoļarova,tālrunis: 67028241, e-pasts: Olga.Stolarova@sam.gov.lv