SKLOIS tehniskā informācija

Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas (SKLOIS) tīmekļa pakalpju datu apmaiņas formātu tehniskā specifikācija, kā arī tehniskā informācija par pieslēgšanās iespējām SKLOIS sistēmai datu apmaiņas funkcionalitātes nodrošināšanai.

Juridiskais pamatojums:

Informācija izmantojama, lai nodrošinātu pieslēgšanos SKLOIS tīmekļa apkalpēm un datu apmaiņas nodrošināšanai. Servisa tehnisko informāciju var iegūt no servisa wsdl (https://services-test.msw.lv/services/msw?wsdl).

Datu apmaiņas shēmas un dažus piemērus var iegūt, vēršoties pēc zip datnes pielikuma uz e-pastu olita.magone@sam.gov.lv

Datu validācija notiek divos līmeņos (sinhroni un asinhroni). Sinhroni tiek validēts ļoti maz (pārsvarā tiesības). Asinhronās validācijas rezultāti tiek paziņoti SOAP servisam, kas jāizmitina klienta infrastruktūrā.

Servisa izsaukums piemērs:

http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ser="http://services.trader.ws" xmlns:urn="urn:sm:sklois">
APLApplicationReferenceID>
100SequenceNumeric>
CommunicationMetaData>
MetaData>
11FunctionCode>
98db1b14c43c412a80ad513add9d1906FunctionalReferenceID>
20150826121924+03:00IssueDateTime>
A-MAI-002StatementCode>
EORI of Reporting party must be represented by Submitter of the reportStatementDescription>
AAOStatementTypeCode>
AdditionalInformation>
7001FunctionalReferenceID>
Declaration>
Response>
MSW2B>
urn:PutResponse>
soapenv:Body>
soapenv:Envelope>

Shēmu detalizēti apraksti atrodami projekta AnNa (Advanced National Netwroks for Administration) MIG (Message Implementation Guide) dokumentācijā (visi lauki, kas nāk ar lv vārdtelpu (namespace) ir nacionālo prasību lauki atbilstoši EU direktīvas Annex C) .

SKLOIS e-pakalpojumi

Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas projekta ietvaros ir izstrādāti sekojoši e-pakalpojumi, kas pieejami portālā www.latvija.lv:

 

Informācija atjaunota 01.10.2018