2020.gada 17.februāra Ceļu satiksmes drošības padomes sēdes darba kārtība:

  1. Ceļu satiksmes drošības statistika (CSNg un pārkāpumi ceļu satiksmē) par 2019.gadu un laika periodu 2010.-2019.gads (prezentācija)
  2. Ceļu satiksmes drošības plāna 2017.-2020.gadam rezultatīvo rādītāju izpilde un atskaite par 2019.gadā realizētajiem projektiem CSNg novēršanai (profilaksei) (prezentācija)
  3. 2020.gadā plānotie CSNg novēršanas (profilakses) projekti un to finansējums (prezentācija)
  4. Par tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšanu un finansēšanas avotiem pēc 2023.gada
  5. Informācija par luksofora signālu neievērošanas kontroles tehnisko līdzekļu pilotprojekta lietderības īstenošanas gaitu un turpmāko rīcību (prezentācija)
  6. Informācija par padomes lēmumu izpildi (prezentācija)
  7. Informācija par CSDP domnīcas darbu (prezentācija)

Sēdes video ieraksts


Tiešraide nodrošināta Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.10.1.2.0/18/TP/008 “Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijai paaugstinot informētību par Kohēzijas politikas fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem 2019.-2021.gadā” paredzētajiem līdzekļiem tiešsaistes nodrošinājumam interneta vietnēs.