Izskatāmie jautājumi

  1. Valsts policijas CSNg analīze par 2015.gadu, secinājumi, satiksmes dalībnieku braukšanas ātruma pārvietojamās kontroles sistēmas
  2. CSDD ziņojums par 2015.gadu, satiksmes dalībnieku braukšanas ātruma stacionārās kontroles sistēmas
  3. CSDD 2015.gadā rīkotās un 2016.gadā plānotās ceļu satiksmes drošības kampaņas (prezentācija)
  4. Transportlīdzekļu vadītāju braukšanas uzvedības korekcijas grupu nodarbību rezultāti un to nozīme satiksmes drošības uzlabošanā (prezentācija)
  5. Transportlīdzekļu vadītāju ar atkarības problēmām profilakse (prezentācija)
  6. CSDP domnīcā apspriestās problēmas (šeit)
  7. Dzelzceļa pāreja un pārbrauktuve Ogrē (prezentācija)