Izskatāmie jautājumi

  1. Informācija par esošo ceļu satiksmes drošības stāvokli 2016.gada 11 mēnešos un priekšlikumi ceļu satiksmes drošības uzlabošanai (prezentācija)

  2. Informācija par Ceļu satiksmes drošības plāna 2017.-2020.gadam izstrādi (plāna projekts un prezentācija)

  3. Informācija par 2016.gadā rīkotajām ceļu satiksmes drošības kampaņām - CSDD prezentācija un informatīvais materiāls un LVC prezentācija

  4. Informācija par stacionāro fotoradaru ieviešanas gaitu (prezentācija)

  5. Informācija par Ceļu satiksmes drošības padomes domnīcas darbu (prezentācija)