Atbilstoši likuma "Par piesārņojumu" 18.panta pirmajai daļai  dzelzceļa transporta infrastruktūras objekta pārvaldītājs VAS "Latvijas dzelzceļš"  izstrādāja, un Satiksmes ministrija 2022. gada 9. decembrī apstiprināja Trokšņa stratēģiskās kartes dzelzceļa līnijām, kur vilcienu satiksmes intensitāte 2021. gadā ir bijusi vairāk nekā 30 000 vilcienu sastāvu gadā. Kartes ir izstrādātas atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” prasībām. 

Ar trokšņa stratēģiskajām kartēm iespējams iepazīties  VAS “Latvijas dzelzceļš” tīmekļa vietnē: https://www.ldz.lv/lv/troksnis.  Jautājumu gadījumā aicinām rakstīt uz e-pastu: info@ldz.lvVAS "Latvijas dzelzceļš" pasta adrese: Gogoļa ielā 3, Rīga, Latvija, LV-1547, fakss: +(371) 67234529.

Ņemot vērā trokšņa stratēģiskajā kartē ietverto informāciju, 2023. gadā rīcības plāns trokšņa samazināšanai tiks atjaunināts.