Jaunumi Dzelzceļš
SLIEDES

Šodien, 6. decembrī, valdība apstiprināja 6,5 miljonu eiro piešķiršanu VAS „Latvijas dzelzceļš” (LDz) finanšu līdzsvara nodrošināšanas prasību izpildei 2020. gadā, līdz ar to noslēdzot minētajā gadā nepieciešamos finanšu līdzsvara maksājumus.

Pamatojoties uz LDz pārskata datiem, finanšu līdzsvara nodrošināšanas prasību izpildei 2020. gadā bija nepieciešami papildu valsts budžeta līdzekļi 9,5 miljoni eiro apmērā. Ar Ministru kabineta lēmumu šī gada aprīlī Satiksmes ministrijai piešķīra 3 miljonus eiro, un patlaban tiek piešķirts atlikušais nepieciešamais finansējums 6,5 miljoni eiro apmērā no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem.”

Valstī spēkā esošais normatīvais regulējums nosaka valsts pienākumu piešķirt finansējumu gadījumos, ja publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājam veidojas finanšu līdzekļu deficīts, kas saistīts ar neiegūtajiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem un infrastruktūras nodrošināšanas izmaksu segšanu.

Situācijā, kad kravu pārvadājumu tirgus ir svārstīgs, pārvadājumu apjomi tiek saskaņoti ar kravu nosūtītājiem īstermiņā, bet infrastruktūru ir nepieciešams saglabāt un uzturēt darbderīgā stāvoklī, LDz turpina iekšējo procesu pārskatīšanu, tehnoloģisko procesu maiņu, lai panāktu izmaksu samazināšanu un efektivitātes paaugstināšanu. Taču joprojām valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanas un izmantošanas izmaksas ir augstākas nekā budžetā šim mērķim paredzētais finansējums, tāpēc valdībā tiek risināts jautājums par finansējuma piešķiršanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Šādu nepieciešamību rada kravu pārvadājumu intensitātes samazināšanās un līdztekus tam arī infrastruktūras pārvaldītāja ieņēmumu samazināšanos salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem.

Saskaņā ar normatīvo regulējumu un Daudzgadu līgumā noteikto dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja finanšu līdzsvara nodrošināšanu par 2020. gadu, finanšu līdzekļi tiks izmantoti valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izdevumu segšanai, ieskaitot attīstības projektu līdzfinansēšanu, kas ir būtiski valsts stratēģiskās kritiskās infrastruktūras nodrošināšanai, dzelzceļa pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai un dzelzceļa kā sabiedriskā transporta mugurkaula stiprināšanai.

 

 

 

Komunikācijas nodaļa

komunikacijas [at] sam.gov.lv