Jaunumi

Otrdien, 8. janvārī, satiksmes ministrs Uldis Augulis tikās ar VAS Latvijas Jūras administrācija (LJA) valdes priekšsēdētāju Jāni Krastiņu, lai pārrunātu 2018. gadā paveiktos un šogad plānotos darbus. Sarunas laikā ministrs uzsvēra, ka šogad īpaša uzmanība jāvelta kuģošanas līdzekļu drošības pārbaudēm.

Tikšanās laikā J. Krastiņš informēja, ka līdz 2018. gada beigām LJA inspektori Latvijas ostās ārvalstu kuģiem veikuši 295 ostas valsts kontroles pārbaudes. Savukārt Latvijas karoga kuģiem veiktas 250 inspekcijas.

Pērn 11 mēnešos Latvijas Kuģu reģistrā no jauna reģistrēti 7 kuģi, tai skaitā 3 kuģi ar bruto tonnāžu virs 500, savukārt no reģistra izslēgti 17, tai skaitā 8 kuģi ar bruto tonnāžu virs 500. Līdz ar to SOLAS konvencijas kuģu skaits Kuģu reģistrā sešu mēnešu laikā samazinājies no 24 uz 20. Nelielā amplitūdā SOLAS konvencijas kuģu skaits Kuģu reģistrā svārstās pēdējo gadu laikā.

2018. gadā turpināja pieaugt zem Latvijas karoga reģistrēto atpūtas kuģu skaits – no jauna reģistrēti 40 atpūtas kuģi (34 buru jahtas un 6 motorjahtas), bet izslēgti 14 atpūtas kuģi (10 buru jahtas un 4 motorjahtas). Kopējais atpūtas kuģu skaits Kuģu reģistrā pieaudzis līdz 668. Salīdzinājumam – 2017. gadā bija reģistrēti 642, 2016. gadā – 616, bet 2015. gadā – 590 atpūtas kuģi.

LJA Jūrnieku reģistrā reģistrēti 11402 jūrnieki, no tiem 5482 jūras virsnieki un 5920 ierindas jūrnieki. Latvija joprojām saglabā pirmo vietu Eiropas Savienībā (ES) jūrnieku skaita ziņā pret ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopējo skaitu.

2018. gada 31. decembrī noslēdzās hidrogrāfijas projekta FAMOS otrais posms Odins, kas tika uzsākts 2017. gadā. Projekta pirmais posms Freja ilga no 2014. līdz 2016. gadam. FAMOS ir ES līdzfinansēts projekts hidrogrāfisko mērījumu intensificēšanai Baltijas jūrā, saskaņā ar HELCOM plānu. Projekta mērķis – uzlabot kuģošanas drošību, kurā piedalās septiņas Baltijas jūras reģiona valstis.

J. Krastiņš informēja, ka projekta FAMOS ietvaros LJA hidrogrāfi veikuši mērījumus 3300 km2 platībā. Projekta laikā pilnībā nomainīta hidrogrāfijas un kartogrāfijas programmatūra, kā arī veikta hidrogrāfu un kartogrāfu apmācība.

Viens no 2019. gada izaicinājumiem būs Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas (SKLOIS) pārņemšana un uzturēšana.

Savukārt šī gada februārī plānota Eiropas Komisijas vizīte Latvijā – inspekcija par kuģu un ostu aizsardzības jautājumiem.

Svarīgi 2019. gadā veicami uzdevumi būs kuģu reģistrācijas procesa pārskatīšana un koncepta peldošo māju reģistrācijai izstrāde.

Pērn LJA, otro reizi piedaloties Ilgtspējas indeksa novērtējumā, ieguva Sudraba kategoriju, kā arī Ģimenei draudzīga komersanta statusu. Piesakoties Ilgtspējas indeksa novērtējumam, tika veikts pilnīgs, publisks uzņēmuma darbības novērtējums, kas apstiprināja LJA atbildīgo uzņēmējdarbības pieeju.

Iveta Kancēna
Komunikācijas nodaļa
67028003, 29466959
iveta.kancena@sam.gov.lv
komunikacijas@sam.gov.lv