Jaunumi Rail Baltica
RB fotosiena

SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” dalībnieku sapulcē par uzņēmuma valdes locekli iecelts Arnis Staltmanis, kura atbildībā būs administratīvās vadības un finanšu jautājumi. Amata pienākumus jaunais valdes loceklis sāks pildīt no 18. marta ar pilnvaru termiņu uz 5 gadiem.

Staltmanis

Uzņēmuma jaunais valdes loceklis izraudzīts atklātā konkursā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Konkursā uz valdes locekļa amatu tika saņemti 18 pieteikumi, kurus nominācijas komisija vērtēja trijās kārtās.

Arnim Staltmanim ir ilggadīga pieredze, tostarp augstākās vadības līmenī, strādājot elektrotehnikas un elektroenerģētikas jomās. Kopš 2022. gada Staltmanis sniedz konsultācijas elektrotehniskajos jautājumos Rīgas Brīvostas pārvaldē. Pirms tam viņš desmit gadus ieņēma attīstības valdes locekļa amatu AS “Augstsprieguma tīkls” un ir piedalījies tādu lielu starptautisko projektu  kā “Kurzemes loks” un “Igaunijas-Latvijas 3. starpsavienojums” vadībā, kā arī Eiropas līdzfinansējuma piesaistē un citos projektos, kas saistīti ar Baltijas valstu sinhronizācijas nodrošināšanu līdz 2025. gadam. Papildus ir atbildējis arī par transporta un informācijas tehnoloģiju jomu.

Staltmanis ir ieguvis maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā un inovācijās Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierekonomikas fakultātē, kā arī maģistra grādu elektrozinātnēs RTU Elektroenerģētikas fakultātē. Šobrīd viņš turpina doktorantūras studijas RTU Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātē.

Vienlaikus, uzņēmuma valdes loceklis Artūrs Caune, kurš valdes locekļa amata pienākumus pildīja uz laiku, turpinās darbu SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas”, pildot Attīstības direktora amata pienākumus.

SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” ir valsts kapitālsabiedrība ar Satiksmes ministrijas simtprocentīgu līdzdalības apmēru, kas dibināta 2014. gadā. Ar 2016. gadu, atbilstoši projekta ieviešanas struktūrai un deleģēšanas līgumam, SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” ir Rail Baltica projekta nacionālais ieviesējs Latvijā, kura mērķis ir nodrošināt Rail Baltica izveidei un pārvaldīšanai nepieciešamo aktīvu, pakalpojumu un zināšanu attīstību, kā arī veicināt kopīga Baltijas valstu infrastruktūras pārvaldības modeļa ieviešanu un Rail Baltica integrēšanu vienotajā Eiropas dzelzceļa telpā. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs ir Kaspars Vingris.

Iveta KAMARŪTE

Sabiedrisko attiecību speciāliste
iveta.kamarute [at] sam.gov.lv