Jaunumi
vilciena sliedes

Šodien, 9. jūnijā, uz sēdi pulcējās Loģistikas nozares padome atjaunotā sastāvā, lai ekspertu lokā pārrunātu situāciju Latvijas transporta un loģistikas nozarē, nākotnes prognozes un iespējas stiprināt nozares konkurētspēju.

Atklājot padomes sēdi, satiksmes ministrs Tālis Linkaits norādīja, ka esošajā ģeopolitiskajā situācijā un, ņemot vērā pandēmijas ietekmi, ir jādomā par veidiem, kā piesaistīt jaunas kravas un kravas ar lielāku pievienoto vērtību, attīstīt iekšzemes pārvadājumus pa dzelzceļu, veidot jaunus sadarbības modeļus un veicināt industrializāciju ostās.

Tāpat ministrs uzsvēra, ka mērķtiecīgi jāstiprina Latvijas tranzīta nozares starptautiskā konkurētspēja, analizējot, ko Latvijas tranzīta un loģistikas ķēdē iespējams darīt labāk vai citādāk, lai kravu piegādātājiem Latviju varētu piedāvāt kā kvalitatīvu un pievilcīgu transporta koridoru.

Sēdes dalībnieki pārrunāja svarīgāko informāciju par aktuālo situāciju nozarē, uzsverot gan nepieciešamību turpināt dažādus infrastruktūras attīstības projektus, gan stiprināt moderno tehnoloģiju un digitalizācijas risinājumus nozares uzņēmumos. Tāpat tika pārrunāts jautājums par līdzsvarota finansēšanas modeļa nodrošināšanu piekļuvei dzelzceļa infrastruktūrai.

Satiksmes ministrija Loģistikas padomes dalībniekus informēja par Latvijas ostu attīstības programmas izstrādi 2021.-2027. gadam. Raksturojot pašreizējo situāciju, uzsvērts, ka neskatoties uz naftas un ogļu kravu apjoma kritumu, pārējās kravu grupās ir iespējama attīstība. Novērojams pieaugums lielo ostu industriālo ražotāju darba vietu skaitā un pieaug to nomaksāto nodokļu apjoms. Savukārt attīstības iespējas var sniegt kravu diversifikācija, nišas produktu piesaiste un kravu konteinerizācija. Par perspektīvām uzskatāma arī prāmju satiksmes, kā arī vietējo dzelzceļa pārvadājumu attīstība. Nozīmīgu pienesumu nozarei sniegs Rail Baltica līnija, Latvijas un Baltijas valstu eksports caur Latvijas ostām. Plašāki loģistikas pakalpojumi, augstāka pievienotā vērtība, industrializācija un investīciju piesaiste brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās ļaus veidot jaunas darba vietas nozarē un kāpināt apgrozījumu.

Turpinot darbu pie Ostu attīstības programmas, Loģistikas padomes dalībnieki tika aicināti iesūtīt arī savus priekšlikumus, kas tiks apkopoti, sagatavojot programmas projektu, par ko pēc tam tiks rīkotas papildus diskusijas ar nozares pārstāvjiem.

Loģistikas padome izveidota, lai nodrošinātu aktīvāku valsts un privātā sektora integrētu Latvijas transporta un loģistikas piedāvājumu izstrādē un komunikācijā stratēģiskajiem partneriem ar mērķi veicināt jaunu kravu un investīciju piesaisti, kā arī pilnvērtīgāku Latvijas iekļaušanos reģionālajās un globālajās piegāžu ķēdēs. Loģistikas padomē deleģēti Satiksmes ministrijas un tās kapitālsabiedrību, kā arī nozares organizāciju un uzņēmumu pārstāvji.

Ilze SALNA

Ministra padomniece stratēģiskās komunikācijas jautājumos - Rīga, Gogoļa ielā 3, LV-1743
ilze.salna [at] sam.gov.lv