Nozares ziņas Rail Baltica
RB buvdarbi

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš ir parakstījis rīkojumu izveidot tematisko komiteju, kurā tiks risināti ar Rail Baltica projekta īstenošanu saistītie starpnozaru jautājumi.

Saskaņā ar rīkojumu par tematiskās komitejas ar Rail Baltica projekta īstenošanu saistīto starpnozaru jautājumu risināšanai vadītāju ir iecelts satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs, bet par komitejas locekļiem – finanšu ministrs Arvils Ašeradens, ekonomikas ministre Ilze Indriksone, tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks un veselības ministre Līga Meņģelsone.

Tematiskās komitejas ar Rail Baltica projekta īstenošanu saistīto starpnozaru jautājumu risināšanai galvenie uzdevumi – identificēt un izvērtēt starpnozaru problēmas, kas kavē Rail Baltica projekta īstenošanu, un lemt par risinājumiem; pirms izskatīšanas valdībā izvērtēt Rail Baltica projekta finansēšanas jautājumus, īpaši to ietekmi uz valsts budžetu; konceptuāli vienoties par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos un nodrošināt to izstrādi; ja nepieciešams, izvērtēt nesaskaņotus tiesību aktus par tematiskās komitejas kompetencē esošajiem jautājumiem un vienoties par risinājumu pirms to iesniegšanas izskatīšanai valdībā.

Par tematiskās komitejas ar Rail Baltica projekta īstenošanu saistīto starpnozaru jautājumu risināšanai darbības rezultātiem reizi pusgadā tiks informēts Ministru kabinets.

Par Ministru kabineta tematisko komiteju veidošanu valdība vienojās šā gada janvāra vidū. Pirmā Ministru kabineta tematiskā komiteja, ko ar rīkojumu izveidoja Ministru prezidents, bija Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas sistēmas tematiskā komiteja iekšlietu ministra Māra Kučinska vadībā.