Darba kārtība:

  1. Valsts mikromobilitātes infrastruktūras attīstības stratēģija (ziņo Satiksmes ministrija);
  2. Rīgas plānošanas reģiona veiktais pētījums mikromobilitātes jomā un mikromobilitātes attīstības redzējums (ziņo Rīgas plānošanas reģions)
  3. Rīgas pieredze un paveiktais mikromobilitātes jomā (ziņo Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments)
  4. Siguldas pieredze un paveiktais mikromobilitātes jomā (ziņo Siguldas novada pašvaldības dome)
  5. Dažādi.