Autoceļu padomes 05.09.2014 sēdes darba kārtība

  • Autoceļu padomes uzdevumi un mērķi, finansējums autoceļiem (šeit)
  • Autoceļu nozares stratēģija, kuru ir akceptējis Ministru kabinets divos plānošanas dokumentos - NAP2020 un TAP 2014. Valsts privātās partnerības projektu attīstība (šeit)
  • Plānotie būvdarbi un finanšu sadalījums 2015.gadā (šeit)
  • Autoceļu fonds
  • Dažādi (Par pretrunīgo ceļu likumdošanu) (šeit)