IS

Ilonda STEPANOVA

Valsts sekretāre
ilonda.stepanova [at] sam.gov.lv

IZGLĪTĪBA

 • 1993-1995 - Rīgas Tehniskā Universitāte, Inženierzinātņu maģistrs ekonomikā
 • 1988-1993 - Rīgas Tehniskā Universitāte, Inženierzinātņu bakalaurs ekonomikā, Inženiera ekonomista kvalifikācija

DARBA PIEREDZE

 • 11.02.2020 - Satiksmes ministrijas valsts sekretāre
 • 2015-2019 - Valsts kontrole, Padomes locekle, Revīzijas departamenta vadītāja
 • 2006-2015 - Finanšu ministrija, Budžeta departamenta direktore
 • 1999-2006 - Finanšu ministrija, Tautsaimniecības analīzes un fiskālās politikas departaments, Direktores vietniece — Fiskālās analīzes un prognozes nodaļas vadītāja
 • 1996-1998 - Finanšu ministrijas Tautsaimniecības analīzes un fiskālās politikas departaments, Makroekonomikas nodaļas vecākā referente
 • 1995-1996 - Centrālā Statistikas pārvalde, Makroekonomiskās statistikas departaments, Nacionālo kontu daļa, vecākā referente

CITAS PROFESIONĀLĀS AKTIVITĀTES

 • 2019 - Publisko finanšu eksperts, Projekts “Support to the Comprehensive Reform of Public Administration in Ukraine (EU4PAR)”
 • 2000 - 2002, 2004-2006, 2012-2014 - Publiskais nodibinājums „Kultūrkapitāla fonds”, Padomes locekle

VALODU PRASMES

 • Latviešu valoda - dzimtā
 • Angļu valoda - brīvi
 • Krievu valoda - brīvi