Jaunumi

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” valdes locekļa amata kandidātu atlases process tika organizēts ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.pantā un Ministru kabineta 2020.gada 7.janvāra noteikumos Nr.20 „Valdes un valdes priekšsēdētāja nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai” (turpmāk – MK noteikumi Nr.20) noteikto kārtību. Ar Satiksmes ministrijas 2022. gada 22.februāra rīkojumu Nr.01-03/38 “Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” valdes locekļa valsts autoceļu tīkla plānošanas, ceļu pārvaldīšanas un uzturēšanas jomā kandidātu atlasi” (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Satiksmes ministrijas 2022.gada 28.marta rīkojumu Nr.01-03/49) tika izveidota nominācijas komisija (turpmāk – Nominācijas komisija) šādā sastāvā:

  • Tālivaldis Vectirāns – komisijas vadītājs – Satiksmes ministrijas Autoceļu infrastruktūras departamenta direktors;
  • Inguna Strautmane – komisijas locekle - Satiksmes ministrijas Valsts kapitāla daļu pārvaldības departamenta direktore;
  • Dagnija Zepa – Pārresoru koordinācijas centra Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas konsultante;
  • Leonīds Jākobsons – neatkarīgais eksperts – biedrības “Latvijas Būvinženieru savienība” valdes locekli;
  • Andris Bērziņš – neatkarīgais eksperts – biedrības “Latvijas ceļu būvētājs” valdes priekšsēdētājs.

Lai nodrošinātu profesionālu kandidātu atlases un izvērtēšanas procesu tika piesaistīta personāla atlases kompānija SIA “Fontes Executive Search”.

Izsludinātajam konkursam uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” valdes locekļa amatu tika saņemti 16 pieteikumi. Konkurss tika organizēts trijās kārtās, vērtējot kandidātu zināšanas un pieredzi uzņēmuma finanšu vadībā, iekšējā audita un kvalitātes vadībā, risku vadībā un personāla vadībā, valsts autoceļu tīkla pārvaldīšanā un kapitālsabiedrības korporatīvajā pārvaldībā, kā arī svešvalodu zināšanas. Pēc dokumentu izvērtēšanas pirmajā kārtā, atlases otrajai kārtai tika izvirzīti četri pretendenti. Otrajā kārtā Nominācijas komisija uzklausīja pretendentu sagatavoto prezentāciju par tēmu Redzējums par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” attīstības virzieniem tuvākajos 5 gados. Izaicinājumi un iespējas un izvērtēja kandidātu prasmes prezentēt, argumentēt, pārliecināt un veidot konstruktīvu diskusiju, kā arī kandidāta motivācija. Atlases trešajā kārtā tika pārbaudītas kandidāta profesionālās zināšanas un kompetences, kā arī kognitīvās (domāšanas) spējas.

Izvērtējot kandidātus, atbilstoši izvirzītajiem vērtēšanas kritērijiem, Nominācijas komisija pieņēma lēmumu izvirzīt prioritārā secībā no iegūtā punktu skaita divus pretendentus valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” valdes locekļa amatam.