Meklēšana

Instagram
Facebook
Youtube
Twitter
Flickr
A A A
VISPĀRĒJS APRAKSTS  
STRUKTŪRA  
IESTĀDES UN KAPITĀLSABIEDRĪBAS  
MINISTRS  
VALSTS SEKRETĀRS  
KONTAKTI  
IESTĀDES ADRESE  
APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA  
SM NORĒĶINU REKVIZĪTI  
BUDŽETS  
INFORMĀCIJA PAR DARBA SAMAKSU  
INFORMĀCIJA PAR 2019.GADA VALSTS BUDŽETU  
INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA VALSTS BUDŽETU  
INFORMĀCIJA PAR 2017.GADA VALSTS BUDŽETU  
INFORMĀCIJA PAR 2016. GADA VALSTS BUDŽETU  
INFORMĀCIJA PAR 2015.GADA VALSTS BUDŽETU  
DOKUMENTI  
SM DARBĪBU REGLAMENTĒJOŠIE NORMATĪVIE AKTI  
POLITIKAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI  
SM DARBĪBAS STRATĒĢIJA 2017.-2019.GADAM  
VALDĪBAS RĪCĪBAS PLĀNA SATIKSMES MINISTRIJAS ATBILDĪBAS PASĀKUMI  
SM DARBA PLĀNS  
SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA  
IZSTRĀDĒ ESOŠIE ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI UN TIESĪBU AKTI  
STARPINSTITŪCIJU DARBA GRUPAS UN KONSULTATĪVĀS PADOMES  
SABIEDRISKĀS APSPRIEDES UN PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS  
SADARBĪBA AR NVO  
SADARBĪBA AR ĀRVALSTĪM  
PUBLISKIE IEPIRKUMI  
PUBLISKIE PĀRSKATI  
PADOMES  
CEĻU SATIKSMES DROŠĪBAS PADOME  
AUTOCEĻU PADOME  
VAKANCES
VALŽU UN PADOMJU LOCEKĻU AMATU KONKURSI
IZSOLES  
PAKALPOJUMI  
VEIDLAPAS  
TRAUKSMES CĒLĒJI  
ATTĒLU GALERIJA  
Flickr FLICKR.COM  
VIDEO  

Notikumu kalendārs

P O T C P S Sv
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Sākumlapa Par ministriju Vakances Valžu un padomju locekļu amatu konkursi

Valžu un padomju locekļu amatu konkursi

Satiksmes ministrija izsludina konkursu uz valsts akciju sabiedrības “Latvijas gaisa satiksme” neatkarīgā padomes locekļa/locekles amatu (viena amata vieta)

Atbilstības prasības:

· Atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas prasībām.

· Atbilstība Likumam par valsts noslēpumu 9. panta prasībām.

· Atbilstība likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām.

Pamatprasības:

1. Valsts valodas prasmes C1 līmenī.

2. Angļu valodas zināšanas ne zemākas par B2 līmeni.

3. Akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība inženierzinātnē, finansēs, ekonomikā, vadībzinībās, tiesību zinātnē, vai citā pielīdzināmā jomā.

4. Darba pieredze atbilst vismaz vienai no šādām prasībām:

· vismaz triju gadu profesionālā darba pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības (virs 150 darbiniekiem) valdes vai padomes locekļa amatā, vēlams biržā kotētā vai starptautiskā uzņēmumā, vai

· vismaz triju gadu pieredze pēdējo desmit gadu laikā vadošā amatā institūcijā, kas atbildīga par nozares politikas veidošanu.

· vismaz 10 gadu starptautiski atzīta konsultāciju pieredze ar uzņēmuma darbību saistītā jomā vadošā amatā.

5. Pieredze uzņēmumu un komandas vadības jautājumos. Pieredze kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādē vai īstenošanā. Izpratne un zināšanas par jautājumiem, kas saistīti ar aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanu. Izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību un to regulējošajiem normatīviem aktiem.

6. Spēja veidot pozitīvas attiecības, vadīt un strādāt komandā, lai sekmētu kapitālsabiedrības mērķu sasniegšanu, spēja pārraudzīt kapitālsabiedrības darbību, formulēt viedokli, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību.

7. Nevainojama reputācija.

8. Vēlama pieredze aviācijas nozarē.

Papildus prasības:

· Pildot citus amatus, nav pakļauts VAS “Latvijas gaisa satiksme” kapitāla daļu turētāja norādījumiem.

· Pēdējo triju gadu laikā nav bijis valdes loceklis, kontrolieris VAS“Latvijas gaisa satiksme”, darbinieks, prokūrists vai komercpilnvarnieks, ārējais revidents ne arī darbinieks kapitālsabiedrībā, kas veic ārējā revidenta funkcijas kapitālsabiedrībā.

· Padomes loceklis vai tā ģimenes locekļi (laulātais, bērni, vecāki) nesaņem un pēdējo triju gadu laikā nav saņēmuši atalgojumu no VAS“Latvijas gaisa satiksme”.

· Ieņemot VAS “Latvijas gaisa satiksme” padomes locekļa amatu, gūs ienākumus no VAS“Latvijas gaisa satiksme” tikai par padomes locekļa amata pienākumu izpildi (citus amatus var savienot, ievērojot likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektās daļas prasības)”.

· padomes loceklis vai tā ģimenes locekļi (laulātais, bērni, vecāki) ar attiecīgo kapitālsabiedrību pēdējo triju gadu laikā nav bijuši nozīmīgās darījumu attiecībās ne tiešā, ne netiešā veidā, ne kā partneri, akcionāri vai augstākā līmeņa vadītāji;

· padomes loceklis nav valdes locekļa amatā vai vadošā amatā citā kapitālsabiedrībā, kurai ir nozīmīgas darījumu attiecības ar padomes locekļa pārstāvēto kapitālsabiedrību;

· padomes loceklis pēdējo triju gadu laikā nav bijis kapitāla daļu turētāja vai tā padotības iestādes amatpersona vai darbinieks,

· padomes loceklis pēdējo triju gadu laikā nav bijis kapitāla daļu turētāja turējumā esošas kapitālsabiedrības vai tās atkarīgās kapitālsabiedrības vai mātes sabiedrības valdes vai padomes loceklis.

Pieteikumu konkursam var iesniegt līdz 2019.gada 28.novembrim ar norādi“Nominācijas komisijai” Satiksmes ministrijā personīgi (216.kabinets) vai sūtot elektroniski pa e-pastu satiksmes.ministrija@sam.gov.lv vai pa pastu Gogoļa iela 3, Rīga LV-1743 (pasta zīmogs 28.11.2019.), iesniedzot šādus dokumentus:

1. Pieteikuma vēstuli un apliecinājumu, ka

- nav bijis sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;

- nav atņemtas tiesības veikt noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai citu profesionālo darbību;

- pret kandidātu nav pasludināts maksātnespējas process;

- nav vai pēdējo 24mēnešu laikā līdz pieteikumu iesniegšanas gala termiņa datumam publiskas kandidātu pieteikšanās procedūras ietvaros nav bijusi politiskās partijas vai politisko partiju apvienības amatpersona;

- ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektajā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts padomes locekļa amatā;

- pildot citus amatus, nav pakļauts VAS “Latvijas gaisa satiksme” kapitāla daļu turētāja norādījumiem.

- pēdējo triju gadu laikā nav bijis valdes loceklis, kontrolieris VAS“Latvijas gaisa satiksme”, darbinieks, prokūrists vai komercpilnvarnieks, ārējais revidents ne arī darbinieks kapitālsabiedrībā, kas veic ārējā revidenta funkcijas kapitālsabiedrībā.

- padomes loceklis vai tā ģimenes locekļi (laulātais, bērni, vecāki) nesaņem un pēdējo triju gadu laikā nav saņēmuši atalgojumu no VAS“Latvijas gaisa satiksme”.

- ieņemot VAS “Latvijas gaisa satiksme” padomes locekļa amatu, gūs ienākumus no VAS “Latvijas gaisa satiksme” tikai par padomes locekļa amata pienākumu izpildi (citus amatus var savienot, ievērojot likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektās daļas prasības)”.

- padomes loceklis vai tā ģimenes locekļi (laulātais, bērni, vecāki) ar attiecīgo kapitālsabiedrību pēdējo triju gadu laikā nav bijuši nozīmīgās darījumu attiecībās ne tiešā, ne netiešā veidā, ne kā partneri, akcionāri vai augstākā līmeņa vadītāji;

- padomes loceklis nav valdes locekļa amatā vai vadošā amatā citā kapitālsabiedrībā, kurai ir nozīmīgas darījumu attiecības ar padomes locekļa pārstāvēto kapitālsabiedrību;

- padomes loceklis pēdējo triju gadu laikā nav bijis kapitāla daļu turētāja vai tā padotības iestādes amatpersona vai darbinieks,

- padomes loceklis pēdējo triju gadu laikā nav bijis kapitāla daļu turētāja turējumā esošas kapitālsabiedrības vai tās atkarīgās kapitālsabiedrības vai mātes sabiedrības valdes vai padomes loceklis.

- Darba pieredze (vismaz viena no prasībām)

(Atzīmē, kura prasība/s atbilst un aizpilda tabulu/as)

Vismaz triju gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā

(Liela kapitālsabiedrība: bilances kopsumma 20000000 euro, neto apgrozījums 40000000 euro, vidējais darbinieku skaits pārskata gadā – 250, vidēja kapitālsabiedrība, ja kapitālsabiedrība nav maza kapitālsabiedrība un, ja kapitālsabiedrība bilances datumā nepārsniedz vismaz divas no trim šādām kritēriju robežvērtībām: bilances kopsumma – 20 000 000 euro, neto apgrozījums – 40 000 000 euro; vidējais darbinieku skaits pārskata gadā – 250.)

Uzņēmums

Amats un atbildības joma

Uzņēmuma apgrozījums un bilance

Nostrādāto gadu skaits

Kopējais darbinieku skaits uzņēmumā

 

 

 

Vismaz triju gadu pieredze pēdējo desmit gadu laikā vadošā amatā (departamenta direktora vietnieka vai augstāks amats) institūcijā, kas atbildīga par nozares politikas veidošanu

Institūcija

Amats un atbildības joma

Nostrādāto gadu skaits

Padotībā esošo darbinieku skaits

 

 

2. Dzīvesgaitas un darba pieredzes aprakstu (Curriculum Vitae), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām un kontaktinformācija (e-pasta adrese vai pasta adrese, tālruņa numurs);

3. Izglītības apliecinošu dokumentu kopijas (ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā) un, ja ir, svešvalodu prasmes apliecinošu dokumentu kopijas;

4. Kandidāti, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda, iesniedz valsts valodas prasmes C1 līmenī apliecinoša dokumenta kopiju vai apliecinājumu nodrošināt tulkojumu profesionālo pienākumu veikšanai.

5. Citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi.

Kandidātiem, kuri tiks virzīti otrajai vērtēšanas kārtai, nominācijas komisija lūgs septiņu kalendāro dienu laikā iesniegt redzējumu (prezentācijas formā, līdz 10 minūtēm) par valsts akciju sabiedrības “Latvijas gaisa satiksme” darbību un attīstības perspektīvām, sniedzot ieskatu sabiedrības svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu apstrādes likuma 25.panta pirmo daļu, informējam, ka Jūsu:

1. pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi;

2. personas datu apstrādes pārzinis ir Satiksmes ministrija, kontaktinformācija: Gogoļa iela 3, Rīga LV-1743.

 
Valsts svētku brīvdienās būs izmaiņas aptuveni 400 reģionālo autobusu maršrutu
Lidostā “Rīga” izbūvēs modernāko Eiropā aviācijas kravu apstrādes centruLidostā “Rīga” izbūvēs modernāko Eiropā aviācijas kravu apstrādes centru
11. un 18. novembrī daudzbērnu ģimenes reģionālajā sabiedriskajā transportā varēs braukt bez maksas
Latvijas jaunie automodelisti sacentīsies par Rīgas Motormuzeja kausu.
11. un 18. novembrī daudzbērnu ģimenes vilcienos brauc bez maksas