Meklēšana

Instagram
Facebook
Youtube
Twitter
Flickr
A A A
VISPĀRĒJS APRAKSTS  
STRUKTŪRA  
IESTĀDES UN KAPITĀLSABIEDRĪBAS  
MINISTRS  
RUNAS UN PREZENTĀCIJAS  
VALSTS SEKRETĀRS  
KONTAKTI  
IESTĀDES ADRESE  
APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA  
SM NORĒĶINU REKVIZĪTI  
BUDŽETS  
INFORMĀCIJA PAR DARBA SAMAKSU  
INFORMĀCIJA PAR 2017.GADA VALSTS BUDŽETU  
INFORMĀCIJA PAR 2016. GADA VALSTS BUDŽETU  
INFORMĀCIJA PAR 2015.GADA VALSTS BUDŽETU  
DOKUMENTI  
SM DARBĪBU REGLAMENTĒJOŠIE NORMATĪVIE AKTI  
POLITIKAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI  
SM DARBĪBAS STRATĒĢIJA 2017.-2019.GADAM  
VALDĪBAS RĪCĪBAS PLĀNA SM SADAĻA  
SM DARBA PLĀNS  
SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA  
IZSTRĀDĒ ESOŠIE ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI UN TIESĪBU AKTI  
STARPINSTITŪCIJU DARBA GRUPAS UN KONSULTATĪVĀS PADOMES  
SABIEDRISKĀS APSPRIEDES UN PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS  
SADARBĪBA AR NVO  
SADARBĪBA AR ĀRVALSTĪM  
PUBLISKIE IEPIRKUMI  
ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM  
PUBLISKIE PĀRSKATI  
PADOMES  
CEĻU SATIKSMES DROŠĪBAS PADOME  
AUTOCEĻU PADOME  
VAKANCES
VALŽU UN PADOMJU LOCEKĻU AMATU KONKURSI
PAKALPOJUMI  
VEIDLAPAS  
GALERIJA  
VIDEO  
SAITES  
ATTĒLU GALERIJA  
Flickr FLICKR.COM  
FOTO ARHĪVS  

Notikumu kalendārs

P O T C P S Sv
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Sākumlapa Par ministriju Vakances Valžu un padomju locekļu amatu konkursi

Valžu un padomju locekļu amatu konkursi

Satiksmes ministrija izsludina konkursu uz valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš” padomes locekļa amatu

Prasības:

Atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas prasībām.

Atbilstība Likumam par valsts noslēpumu 9. panta prasībām.

Atbilstība likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" prasībām.

Valsts valodas prasmes C līmeņa 1.pakāpē.

Angļu un krievu valodas prasmes.

Akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība finansēs, ekonomikā, vadībzinībās, tiesību zinātnē, inženierzinātnē vai citā pielīdzināmā jomā.

Vismaz triju gadu profesionālā darba pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā vēlams biržā kotētā vai starptautiskā uzņēmumā, vai vismaz triju gadu pieredze vadošā amatā institūcijā, kas atbildīga par politikas veidošanu, vai vismaz 10 gadu starptautiski atzīta pētniecības vai konsultāciju pieredze ar uzņēmuma darbību saistītā jomā vadošā akadēmiskā personāla amatā (asociētais profesors, profesors, vadošais pētnieks).

Izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību un to regulējošajiem normatīviem aktiem. Izpratne par kapitālsabiedrību finanšu vadības un iekšējā audita jautājumiem. Izpratne par jautājumiem, kas saistīti ar dzelzceļa infrastruktūras pārvaldīšanu, tranzītu un loģistiku.

Stratēģiskās plānošanas prasme, spēja veidot pozitīvas attiecības, vadīt un strādāt komandā, lai sekmētu kapitālsabiedrības mērķu sasniegšanu, spēja pārraudzīt kapitālsabiedrības darbību, formulēt viedokli, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību.

Nevainojama reputācija.

Kandidāti iesniedz šādus dokumentus:

· Pieteikuma vēstuli un apliecinājumu, ka

1) nav bijis sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;

2) nav atņemtas tiesības veikt noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai citu profesionālo darbību;

3) nav atzīts par maksātnespējīgu parādnieku;

4) ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta 52.daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts padomes locekļa amatā.

5) pretendenta kontaktinformācija (pasta adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs);

· Dzīvesgaitas un darba pieredzes aprakstu (Curriculum Vitae), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām un norādīts vadītā kolektīva darbinieku skaits;

· Izglītības apliecinošu dokumentu kopijas un ja ir svešvalodu prasmes apliecinošu dokumentu kopijas;

· Valsts valodas prasmes apliecinošu dokumentu kopiju (iesniedz pretendenti, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda);

· Ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā;

· Citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi.

Kandidātiem, kas tiks virzīti otrajai vērtēšanas kārtai, nominācijas komisija lūgs septiņu kalendāro dienu laikā iesniegt redzējumu (prezentācijas formā, līdz 10 minūtēm) par valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš” darbību un attīstības perspektīvām, sniedzot ieskatu par sabiedrības svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai.

Pieteikuma dokumentus iesniegt līdz 2017.gada 24.oktobrim Satiksmes ministrijā personīgi (216.kabinets) vai sūtot elektroniski pa e-pastu satiksmes.ministrija@sam.gov.lv vai pa pastu Gogoļa iela 3, Rīga LV-1743 (pasta zīmogs 17.10.2017.). Tālr. uzziņām: 67028237

 

 

Satiksmes ministrija izsludina konkursu uz
sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Eiropas dzelzceļa līnijas”
valdes locekļa amatu

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Eiropas dzelzceļa līnijas” valdes locekļa amata pretendentam izvirzāmās prasības:

- Atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas prasībām.

- Atbilstība likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām.

- Valsts valodas prasmes C līmeņa 1.pakāpē.

- Ļoti labas angļu valodas prasmes (B2 līmenis), zināšanu līmeni nosakot atbilstoši “Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodas apguvei - Pašnovērtējuma tabula”, pieejama: http://www.europass.lv/valodu-pase

- Akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vadībzinātnē, finansēs, ekonomikā, tiesībzinātnē vai inženierzinātnē.

- Vismaz triju gadu profesionālā darba pieredze vadošā amatā (kapitālsabiedrības valdes locekļa, padomes locekļa vai iestādes vadītāja vai tā vietnieka amatā) komercsabiedrībā, organizācijā vai iestādē. Pieredze un zināšanas lielu projektu realizēšanā, tai skaitā projektu ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu tiks uzskatīta par priekšrocību.

- Izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību kā arī par valsts kapitāla daļu pārvaldību. Izpratne par jautājumiem, kas saistīti ar transporta pakalpojumiem.

- Kompetence un pieredze finanšu vadības jautājumos, finanšu līdzekļu plānošanā un izlietošanā, investīciju projektu izstrādē, izvērtēšanā un ieviešanā, kā arī šo projektu finanšu resursu nodrošināšanā. Izpratne un zināšanas par valsts un ES struktūrfondu budžeta finanšu vadību tiks uzskatītas par priekšrocību.

- Stratēģiskās plānošanas prasme, mērķtiecība, prasme formulēt viedokli un organizēt lēmumu pieņemšanu, spēja veidot pozitīvas attiecības, uzņemties vadītāja lomu, lai nodrošinātu kapitālsabiedrības (projekta) mērķu sasniegšanu. Spēja noteikt mērķus, plānot savas darbības, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību.

- Starptautiskās sadarbības pieredze (pārrunu vešana, projektu vadība, starptautiska līguma sarunu vešana).

- Nevainojama reputācija.

Pieteikumu konkursam var iesnieg līdz 2017.gada 16.oktobrim ar norādi “SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” nominācijas komisijai”, sūtot elektroniski uz e-pasta adresi satiksmes.ministrija@sam.gov.lv, pa pastu (pasta zīmogs 16.10.2017.) Satiksmes ministrija, Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743 vai personīgi (216.kabinets), sūtot šādus dokumentus:

1. Motivētu pieteikuma vēstuli un apliecinājumu, ka

- nav bijis sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;

- nav atņemtas tiesības veikt noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai citu profesionālo darbību;

- nav atzīts par maksātnespējīgu parādnieku;

- ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta 5.3daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts valdes locekļa amatā.

2. Dzīvesgaitas un darba pieredzes aprakstu (Curriculum Vitae), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām un norādīts vadītā kolektīva darbinieku skaits;

3. Augstākās izglītības apliecinošu dokumentu kopijas un, ja ir svešvalodu prasmes apliecinošu dokumentu kopija;

4. Pretendents, kurš izglītību ir ieguvis ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

5. Valsts valodas prasmes apliecinošu dokumentu kopiju (iesniedz pretendenti, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda).

6. Citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi.

Informācija atjaunota 09.10.2017

 
Autobraucēju ievērībai: starpsezonā jābūt īpaši vērīgiem uz autoceļa
Latvijas dzelzceļa vēstures muzejā būs apskatāma dzelzceļa modelisma izstāde “Liliputija 2017”
Skolēnu brīvlaikā Motormuzejs Bauskā piedāvā tehniski radošās nodarbības
Remontdarbu dēļ būs slēgta dzelzceļa pārbrauktuve Cesvainē
Ar pārvadātājiem, kas apkalpo 10 maršrutu tīkla daļas, tiks slēgts jauns līgums; iespējama iepirkuma procedūras pārtraukšana