Meklēšana

Instagram
Facebook
Youtube
Twitter
Flickr
A A A
AVIĀCIJA  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
IESTĀDES, UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS  
LICENCĒTĀS AVIOKOMPĀNIJAS  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
STATISTIKA  
STARPTAUTISKĀS LIDOSTAS "RĪGA" TROKŠŅU STRATĒĢISKĀ KARTE  
STARPTAUTISKĀS LIDOSTAS "RĪGA" TROKŠŅU SAMAZINĀŠANAS RĪCĪBAS PLĀNS  
AUTOSATIKSME  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
IESTĀDES, UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS  
STATISTIKA  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
MELNO PUNKTU UN CSNG KARTES  
TROKŠŅU STRATĒĢISKĀ KARTE AUTOCEĻIEM  
RĪCĪBAS PLĀNS TROKŠŅA SAMAZINĀŠANAI AUTOCEĻIEM  
AUTOCEĻU LIETOŠANAS NODEVA  
DZELZCEĻŠ  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
IESTĀDES, UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS  
RAIL BALTICA  
STATISTIKA  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
TROKŠŅU STRATĒĢISKĀ KARTE DZELZCEĻA LĪNIJAI  
DZELZCEĻA LĪNIJAS TROKŠŅU SAMAZINĀŠANAS RĪCĪBAS PLĀNS  
JŪRNIECĪBA  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
IESTĀDES, UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS  
STATISTIKA  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
PASTS  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
IESTĀDES, UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS  
INFORMATĪVIE MATERIĀLI  
ELEKTRONISKIE SAKARI
JOMAS RAKSTUROJUMS  
IESTĀDES, UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS  
INFORMATĪVIE MATERIĀLI  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI
TRANZĪTS  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
TRANZĪTA POLITIKAS DEPARTAMENTS  
IESTĀDES, UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
STATISTIKA  
PASAULES BANKAS PĒTĪJUMS PAR LATVIJAS OSTĀM  
LATVIJAS OSTU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2014. - 2020. GADAM  
BĪSTAMĀS KRAVAS  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
SAISTĪTĀS ORGANIZĀCIJAS  
ATTĒLU GALERIJA  
Flickr FLICKR.COM  
FOTO ARHĪVS  

Notikumu kalendārs

P O T C P S Sv
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Sākumlapa Nozares Elektroniskie sakari Būtiskākie normatīvie akti

Būtiskākie normatīvie akti

ELEKTRONISKIE SAKARI

Likumi

28.10.2004.

Likums

Elektronisko sakaru likums

12.07.2010 .

Likums

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums

19.10.2000.

Likums

Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem

18.03.1999 .

Likums

Patērētāju tiesību aizsardzības likums

07.04.2004.

Likums

Preču un pakalpojumu drošuma likums

05.02.1997.

Likums

Aizsargjoslu likums

08.08.1996.

Likums

Par atbilstības novērtēšanu

14.10.1998.

Likums

Standartizācijas likums

09.07.2013

Likums

Būvniecības likums

04.11.2004.

Likums

Informācijas sabiedrības pakalpojumu likums

27.10.2005.

Likums

Aizsargāta pakalpojuma likums

01.07.1985.

Likums

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss

MK noteikumi

24.01.2012.

MK Nr.79

Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.3.aktivitāti "Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)

09.08.2005.

MK Nr.591

Kārtība, kādā elektronisko sakaru komersants aprīko elektronisko sakaru tīklu ar iekārtām, kas likumā noteiktajos gadījumos nodrošina operatīvās informācijas iegūšanu no tehniskajiem līdzekļiem un sarunu operatīvu noklausīšanos

28.04.2008.

MK Nr.303

Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība

30.08.2008.

MK Nr.684

Noteikumi par nacionālo numerācijas plānu

30.06.2015.

MK Nr.328

Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-15 "Elektronisko sakaru tīkli"

11.08.2009.

MK Nr.892

Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo valsts nodevu

06.06.2006.

MK Nr.453

Noteikumi par radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām

01.02.2011.

MK Nr.93

Noteikumi par speciālo radiolīdzekļu izmantošanas kārtību un tehniskajām prasībām to darbībai

21.08.2007.

MK Nr.561

Radioiekārtu un elektronisko sakaru tīkla galiekārtu atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas un lietošanas kārtība

11.09.2007.

MK Nr.619

Noteikumi par zudušu identificējamu elektronisko sakaru galiekārtu centralizētas datubāzes veidošanu, uzturēšanu un izmantošanu, kā arī šādu galiekārtu izmantošanas iespējas pārtraukšanu un atjaunošanu

04.12.2007.

MK Nr.820

Kārtība, kādā pirmstiesas izmeklēšanas iestādes, operatīvās darbības subjekti, valsts drošības iestādes, prokuratūra un tiesa pieprasa un elektronisko sakaru komersants nodod saglabājamos datus, kā arī kārtība, kādā apkopo statistisko informāciju par saglabājamo datu pieprasījumiem un to izsniegšanu

01.07.2014.

MK Nr.366

Augstākā līmeņa domēna ".lv" reģistra un elektroniskās numurēšanas sistēmas uzturētājam izvirzāmās prasības un tā atzīšanas kārtība

09.08.2011.

MK Nr.627

Obligātās prasības, kas jāievēro, izstrādājot personas datu aizsardzības pārkāpumu izmeklēšanas un novēršanas iekšējo kārtību

21.01.2014.

MK Nr.45

Numerācijas pārvaldīšanas kārtība, izveidojot un uzturot numerācijas datubāzi

09.06.2014.

MK Nr.291

Kārtība, kādā Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija sagatavo un nosūta lēmumu par piekļuves ierobežošanu Latvijā nelicencētu interaktīvo azartspēļu organizētāju interneta mājaslapām

17.06.2014.

MK Nr.306

Kārtība, kādā Finanšu un kapitāla tirgus komisija un Datu valsts inspekcija pieprasa un elektronisko sakaru komersants nodod noslodzes datus

19.08.2014.

MK Nr.501

Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība

28.12.2010.

MK Nr.1238

Noteikumi par valsts nodevu par apraides atļaujas izsniegšanu, retranslācijas atļaujas izsniegšanu un tāda pakalpojumu sniedzēja reģistrāciju, kas sniedz elektronisko plašsaziņas līdzekļu pakalpojumus pēc pieprasījuma

01.02.2011.

MK Nr.91

Noteikumi par Latvijas sabiedrībai īpaši svarīgiem notikumiem, kas atspoguļojami audiovizuālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos

02.04.2013.

MK Nr.178

Tarifu aprēķināšanas metodika elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas programmu izplatīšanai ar zemes raidītājiem

16.02.2010.

MK Nr.143

Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslām, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē

06.10.2009.

MK Nr. 1151

Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)

30.11.2009.

MK Nr.1361

Elektronisko sakaru tīklu, elektrisko tīklu, siltumtīklu, ūdensvadu un kanalizācijas tīklu, gāzes vadu, gāzapgādes iekārtu un būvju, gāzes noliktavu un krātuvju būvniecības saskaņošanas kārtība, ja šo objektu aizsargjosla aizņems zemi, kas ir daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku kopīpašums

28.06. 2005.

MK Nr.480

Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas

24.11.2015.

MK Nr.664

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi

12.04.2016.

MK Nr.208

Iekārtu elektromagnētiskās saderības noteikumi

12.04.2016.

MK Nr.209

Iekārtu elektrodrošības noteikumi

PASTS

Likumi

04.06.2009 .

Likums

Pasta likums

19.10.2000.

Likums

Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem

MK noteikumi

09.03.2010.

MK Nr.227

Noteikumi par kārtību, kādā pasta komersants izmaksā atlīdzību par iekšzemes pasta sūtījumu nozaudēšanu, to satura bojājumu vai iztrūkumu

27.04.2010.

MK Nr.392

Noteikumi par kārtību, kādā adresāta un sūtītāja adrese norādāma uz pasta sūtījuma

12.05.2010.

MK Nr.431

Noteikumi par obligāti piemērojamo Latvijas Republikas nacionālo standartu, sniedzot pasta pakalpojumus

01.06.2010.

MK Nr.493

Noteikumi par rīcību ar neizsniegtiem pasta sūtījumiem un kārtību, kādā pasta komersants atver pasta sūtījumus un rīkojas ar to saturu

27.07.2010.

MK Nr.688

Noteikumi par kārtību, kādā pasta komersants nodrošina pasta norēķinu sistēmas izmantošanu

27.07.2010.

MK Nr.687

Marķēšanas mašīnu reģistrēšanas un izmantošanas kārtība

03.08.2010.

MK Nr.710

Noteikumi par Latvijas Republikas pastmarku un citu pasta apmaksas zīmju izgatavošanas un apgrozības kārtību un rīcību ar sūtījumiem, kuriem ir nederīgas vai viltotas pasta apmaksas zīmes

28.05.2013.

MK Nr.292

Noteikumi par abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu cenām

30.07.2013.

MK Nr. 463

Noteikumi par pasta pakalpojumu sniegšanas vietu, pasta tīkla piekļuves punktu, pastkastīšu punktu un pastkastīšu ierīkošanu, izvietošanu un noformēšanu, kā arī pārrobežu pasta sūtījumu apstrādes vietu ierīkošanu

13.08.2013.

MK Nr. 537

Noteikumi par prasībām ierakstīto un apdrošināto pasta sūtījumu izsniegšanai

03.12.2014.

MK Nr. 1393

Noteikumi par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumi ir pieejami tīmekļa vietnē:

http://www.sprk.gov.lv/lapas/regulesanas-politika-un-normativie-akti

 

 

Informācija atjaunota 27.05.2016

 
Suntažos uzbūvēts jauns tilts pār Mazo Juglu
Autovadītāju ievērībai: Pierīgā piekrastes virzienos iespējama palēnināta satiksme; Ciemupē slēgta dzelzceļa pārbrauktuve
Sakarā ar autoavāriju un būvdarbiem aicinām neizmatot Rīgas apvedceļu (A4) Stopiņu novadā
Satiksmes ministrs apsekos ceļu remontdarbus pie Alūksnes un Gulbenes
Autovadītāju ievērībai: palēnināta satiksme uz Rīgas apvedceļa un uz tilta pār Gauju Siguldā